– Mobbeprogrammene har liten effekt

Til tross for at staten har brukt 60 millioner på å støtte ulike mobbeprogram de siste 13 årene, har effekten uteblitt.

Jostein Alberti-Espenes

Pedagog og forfatter Jostein Alberti-Espenes har lite tro på nasjonale mobbekampanjer.

Foto: NRK

– Disse programmene har liten effekt. Dersom skolen der programmene tas i bruk er en god skole fra før av, altså at rektor og lærere er dyktige, kan man gjerne si at programmene har fungert. Men da er det først og fremst skolen som har gjort en god jobb. Det er skolen som fungerer, ikke programmene, sier forfatter og pedagog Jostein Alberti-Espenes.

Han mener at de mange millionene som har blitt brukt på statlige mobbeprogram de siste 13 årene heller skulle vært brukt til å styrke skolen.

Denne uka har NRK fortalt historien om 13 år gamle Mathias i Troms. I tre år har han fått profesjonell hjelp etter en voldsepisode på skolen. Utenfor klasserommet ble lek alvor og han ble alvorlig skadet av en klassekamerat tok kvelertak på Mathias.

Se historien om Mathias her:

Da det offentlige sviktet ble en drosjesjåfør redningen for 13-åringen.
For tre år siden ble Mathias utsatt for en voldsepisode av en jevnaldrende gutt utenfor klasserommet. Det førte til fysiske og psykiske skader som han fortsatt får behandling for. 
Familien mener deres historie viser hvor dårlig barns rettigheter egentlig er i Norge.

Vil vurdere mobbekampanjer

Mandag sparket regjeringen i gang årets mobbekampanje, dette til tross for at heller ikke kunnskapsministeren ser de store resultatene. Nå skal kampanjene evalueres.

– Vi vet at mobbetallene er skyhøye selv etter mange kampanjer. Vi skal nå gå gjennom antimobbepolitikken for å se om vi kan gjøre ting på en annen måte. Kanskje kan vi finansiere andre typer kampanjer også, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Alberti-Espenes har ikke tro på at kampanjer er løsningen.

– Det er rett og slett den gamle pedagogikken som må til. Å byggerelasjoner til ungene og få en god struktur i klasserommet. Det handler om å være tydelige og omsorgsfulle voksne i skolen, sier han.

Skole laget eget mobbeopplegg

På Gyllenborg skole i Tromsø opplevde de for to år siden å score dårlig på elevundersøkelsen om mobbing. I stedet for å følge et nasjonalt program, lagde skolen sitt eget opplegg.

– Her på skolen økte vi først og fremst lærertettheten og voksentettheten ute for å være synlige i uteområdene. Så ble vi med på trivselslederprogrammet der elevene aktiviserer hverandre i friminuttet. Og vi har også innsett at det ikke bare er lærerne og elevene som kan gjøre noe. Vi må også ha foreldrene med på banen, for vi kan ikke se alt som foregår, sier rektor Jill Solheim-Nilsen.

Og resultatet har ikke uteblitt. Skolen har opplevd en nedgang i andelen barn som sier de blir mobbet, og har lite konflikter blant elevene.