– Må få kontroll på plasten

– Norge må få på plass løsninger som gjør at de som produserer plastprodukter har ansvaret for plasten gjennom hele løpet. Det mener WWF, Salmar, Marine Harvest, og Kystmiljø, som i et brev til Klima- og miljødepartementet etterlyser mer informasjon om hvor langt Norge har kommet i arbeidet med å få på plass slike ordninger.