– Livsfarlig å kjøre båt i anleggsområde

Statens vegvesen er bekymra for båter som tar seg inn i anleggsområdet i sundet mellom Grytøya og Sandsøya.

Steindumping ved Bjarkøyforbindelsen

Det dumpes nå store mengder stein i sundet mellom Grytøya og Sandsøya.

Foto: Vidar Abrahamsen / Statens vegvesen

Som en del av Bjarkøyforbindelsen blir det no dumpa stein i sundet, og det har ved flere tilfeller vært uvedkommende båter som har tatt seg inn i området.

Olav Frantzen, fungerande prosjektleder i Statens vegvesen, sier at det kan være livsfarlig å kjøre båt i disse områdene fordi risikoen for grunnstøting er overhengende.

– Det har ikke vært uhell her foreløpig, men vi vil gjøre alle oppmerksomme på at dette er farlig område. Før vi satte i gang arbeidet med sjøfyllingene, varslet vi båteiere om at de må respektere anleggsområdet, også på sjøen, sier Frantzen.

I ettertid er det ved flere anledninger observert at dette ikke respekteres.

Området er merka

Anleggsområdet på sjøen, der det dumpes stein, er merka av Kystverket. De har satt ut staker og bøyer som skal vise sjøfarende at området er stengt, og det er laget en farled gjennom Sandsøysundet som skal brukes.