– Lettere for menn å oppsøke støttesentre med mannlige ansatte

Flere menn oppsøker støttesentre der det er mannlige ansatte. På SMISO i Troms er to av seks ansatte menn, og leder av senteret Lene Sivertsen tror at menn derfor føler seg mer møtt.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

Informasjonsbrosjyre fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

Foto: Torbjørn Krane / NRK

Senter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO Troms, i Tromsø er det sentret i landet som tar imot flest menn, når man ser bort fra Senter for seksuelt misbrukte menn i Oslo som kun tar imot menn.

På SMISO Troms er 25 prosent menn eller gutter, mens SMISO Nord-Trøndelag med 24 prosent og SMISO Rogaland med 23 prosent, viser en rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (se hele rapporten nederst i saken).

Ifølge rapporten oppgir omtrent en av fem norske kvinner å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år, men det tilsvarende tallet for menn er en av ti.

Burde vært flere mannlige ansatte

Det er fortsatt flest kvinner eller jenter som oppsøker støttesentrene. I 2015 var 84 prosent av de utsatte kvinner eller jenter, mens 16 prosent var menn eller gutter.

Lene Sivertsen

Leder i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Tromsø, Lene Sivertsen.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

Men ved noen sentre, som det i Tromsø, er det en stor andel menn.

Leder ved sentret, Lene Sivertsen, mener det er flere årsaker til at Tromsø ligger på topp når det gjelder menn, men den viktigste årsaken mener hun er at to av seks ansatte er menn.

– Det tror jeg gjør mye både med tilbudene, og diskusjonene vi internt har på sentret. Jeg tror menn som kommer til oss føler seg møtt, og de kommer tilbake flere ganger.

– Burde flere incestsentre ha flere menn ansatt?

– Det syns jeg. Vi tenker litt forskjellig om utfordringer knyttet til seksuelle overgrep, og vi ser også at menn har et litt annet språk. Menn snakker på en annen måte og forholder seg til overgrep man har vært utsatt for på en annen måte enn kvinner.

Møter kvinner og menn på samme måte

Hun sier at det ikke er noen forskjell på hvordan de møter mannlige og kvinnelige gjester.

– Det er gjesten som definerer sitt eget behov, og det varierer veldig fra menneske til menneske, og fra kvinne til mann hva det behovet innebærer, sier hun.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud til utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. Det finnes 22 slike sentre i Norge, og minst ett i hvert fylke. Åtte av støttesentrene har et tilrettelagt tilbud til menn.

Tallene fra Bufdir viser også at det er i aldersgruppen 30–39 år at flest personer har opplevd overgrep. Blant de 190 mennene som er brukere i hele landet, er 36 prosent i denne i denne aldersgruppen, mens 24 prosent av mennene er i aldersgruppa 40–49 år.

Prosentandel menn ved de ulike sentrene

Senter

Prosentandel menn

Antall med besvart spørsmål om kjønn

Senter for seksuelt misbrukte menn, Oslo

93

98

SMISO Troms

25

117

SMISO Nord-Trøndelag

24

70

SMISO Rogaland

23

79

SMI Oslo

19

219

Buskerudregionens Incestsenter (BRIS)

19

109

SMISO Telemark

19

128

SMISO Hamar

18

77

SMISO Agder

17

113

SMISO Hordaland

14

111

SMISO Sør-Trøndelag

14

125

SMISO Møre og Romsdal

13

83

SMISO Nordland

12

40

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

10

41

Samisk krise- og incestsenter

0

0

Norasenteret IKS

20

5

Incestsenteret i Vestfold

19

436

Krise- og incestsenteret i Follo

18

65

SMISO Elverum

15

34

SMISO Oppland

14

74

Alta krise- og incestsenter

11

9

SMISO Sogn og Fjordane

5

57

Prosentandel menn blant brukergruppen totalt ved de ulike sentrene, skilt mellom sentre som har svart at de har et tilrettelagt tilbud til menn og ikke. De som ikke har et tilrettelagt tilbud er de uthevede sentrene nederst i tabellen. Kilde: Bufdir.