NRK Meny
Normal

– La måkene få hekke i fred

Norsk Ornitologisk Forening ber folk om å la måker som hekker på hustak, få være i fred.

Måge

La måker som hekker være i fred, er oppfordringen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Damsgaard, Eirik / Eirik Damsgaard/NRK

I et brev til fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner viser foreningen til at flere måkebestander faktisk er utryddingstruet.

Nå ber Norsk Ornitologisk Forening (NOF), om at måker som hekker på hustak, må få hekke i fred.

– NOF opplever dessverre at det er et økende press med ønske om avliving av fugler som oppleves som plagsomme, skriver foreningen i brevet.

Ulovlig

Ifølge foreningen er det et stort problem at folk gjør ulovlige inngrep i hekkekolonier på hustak.

– Begrunnelsen er ofte forstyrrelseseffekten fra fiskemåker som «skriker» eller «angriper» mennesker når de har unger på hustakene. En annen gjentatt begrunnelse for inngrepene er at måkenes avføring treffer biler, og at denne ødelegger billakken, skriver foreningen som nå håper at noe vil bli gjort med saken.

– Det er viktig at kommunene ikke tar lett på å gi tillatelse til skadefelling. Terskelen for å gi en slik tillatelse skal være svært høy og det er flere kriterier som må være oppfylt før en kan gi tillatelse til slik avliving, står det i brevet.

Måker som hekker

NOF mener kommunene ikke må ta lett på å gi tillatelser til å skadefelle hekkende måker.

Foto: NRK

Utdatert forskrift

Skadefellingsforskrifen har ikke blitt revidert siden 1997, noe foreningen mener at gjør det vanskelig for kommunene.

– Forskriften er utdatert i forhold til de aktuelle artenes bestandsstatus og baserer seg på en paragraf i viltloven som ble opphevet da naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, skriver NOF.

NOF påpeker at det er ulovlig å sette i verk skadefelling av hekkende måker uten at kommunen har gitt skriftlig tillatelse.