– Kraft uten kultur gir overskudd

STOCKHOLM (NRK) Det ble fiasko med kombinasjonen kraft og kultur. Nå selger de bare kraft, uten kultur. Dette gir overskudd til Troms Kraft.

Jan Inge Johnsen
Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Dette er kortversjonen om Troms Krafts svenske datterselskap som opprinnelig hadde navnet Kraft & Kultur med kontor i Stockholm.

– Vi har forventning om å gå med rundt 20 millioner kroner i overskudd i år, sier administrerende direktør Jan Inge Johnsen i Green Nordic Energy, som er etterfølgeren etter Kraft & Kultur.

Ingen suksess

Troms Krafts tidligere datterselskap, Kraft & Kultur ble sagt å være en eventyrlig økonomisk suksess etter etableringa for 15 år siden. Det ga store overskudd å selge kraft og kulturprodukter.

Sannheten viste seg å være en annen. I 2011 ble det avslørt regnskapsjuks for halvannen milliard kroner.

I disse dager står den tidligere direktøren og tre andre tiltalt for regnskapsjuks og økonomisk utroskap i tingretten i Stockholm. Sentralt i saken står regnskapsposten i Kraft & Kultur, som heter «opptjente, men ikke fakturerte inntekter».

Johnsen leder Green Nordic Energy, som er etterfølgeren etter Kraft & Kultur.

Skjule underskudd

Denne posten mener påtalemyndigheten ble brukt til å skjule underskudd i Kraft & Kultur som følge av tapsbringende salg av elkraft til kunder i Sverige, og at eksempelvis kulturdelen gikk med tap.

Jan Inge Johnsen vil ikke kommentere saka som pågår i retten i Stockholm.

Han har noen dager fulgt saka som tilhører.

Ryddegutt

Johnsen ble satt inn for å rydde opp da saka eksploderte i 2011.

Det ble raskt bestemt at kulturdelen av selskapet skulle kuttes ut.

– Det viste seg at også særlig kulturdelen i selskapet ga store underskudd. Mange titalls bøker hadde blitt gitt ut i store opplag. Etterspørselen etter bøkene var dårlig. Vi kuttet også ut utgivelser av magasiner. Det var nødvendig med en omfattende opprydding, men vi klarte å redusere driftskostnadene med 100 millioner kroner allerede det første året, forteller Johnsen.

Mange oppsigelser

Men Kraft & Kultur måtte også foreta mange oppsigelser.

– Det var rundt 90 ansatte i 2011. I dag er vi knapt 50.

Johnsen sier at Troms Kraft var i tvil om virksomheten skulle fortelle etter at skandalen med Kraft & Kultur ble avdekket.

– Vi forsøkte å få solgt selskapet, men det var ikke interesserte kjøpere. Da ble det bestemt at vi skulle fortsette virksomheten under nytt navn. Selskapet heter i dag Nordic Green Energy, og er blant de største selskapene som selger fornybar energi.

Mange kunder

– Vi har i dag rundt 120 000 kunder fordelt på Sverige og Finland. Det er tøff konkurranse. Kundene er veldig prisbevisste. Men for oss ser den bra ut økonomisk nå, selv om strømprisene er lav også i Sverige.

Jan Inge Johnsen sier at han tror selskapet vil voksne. Og ingen av de gamle kundene har etterspurt kulturprodukter.

– Nå selger vi bare kraft, uten kultur og trives med det, sier han.