Anker etter å ha tapt 1,7 milliarder

Troms Kraft tapte saken som selskapet hadde anlagt mot det svenske revisjonsselskapet Grant Thornton. Nå blir saken anket.

Danowski og Semmingsen

Advokat Peter Danowsky og konsernsjef Semming Semmingsen i Troms kraft vil ha en ny rettslig prøving av saken mot de svenske revisorene.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Troms Kraft krevde 1,7 milliarder kroner i erstatning fra selskapet som sto for revisjonen av datterselskapet Kraft & Kultur. Direktøren ble dømt for å ha forfalsket selskapets regnskap, noe som påførte Troms Kraft milliardtap.

Tapte i tingretten

Tromsøselskapet mente at revisjonsselskapet Grant Thornton var delvis ansvarlig for tapene, fordi revisjonen av Kraft & Kultur ikke var utført i henhold til god revisjonsskikk. Stockholm tingrett kom til motsatt konklusjon, og Troms Kraft tapte saken.

– Dommen er feil

Troms Kraft

Konsernsjef Semming Semmingsen og styreleder Inge Hansen har bestemt at de vi prøve milliardsøksmålet mot Grant Thornton for en høyere rett.

Foto: Øystein Antonsen / Nrk

Nå har Troms Kraft bestemt seg for å anke saken mot revisorene til en høyere rett. Et ankeskriv på 70 sider er nå overlevert til Svea Hovrätt.

Selskapet mener tingretten har anlagt altfor lave krav til hva som kan forventes av en revisor. Troms Kraft viser blant annet til at den svenske Revisormnämden har gitt revisor Elisabeth Simonsson en disiplinær advarsel. Dette gjør at tingrettens dom framstår som urimelig og må overprøves, mener Troms Kraft.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark