– Dette dreier seg først og fremst om en personkonflikt

Det er krisestemning i Tromsø ryttersportsklubb med 450 medlemmer, og nå involverer også Norges Idrettsråd seg i konflikten. Troms idrettskrets ber medlemmer i klubben om å besinne seg, og utsette det ekstraordinære årsmøtet.

Knut Bjørklund, leder av Troms Idrettskrets

Leder Knut Bjørklund i Troms Idrettskrets.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Det nyvalgte styret har etter bare tre måneder fått mistillit mot seg, og i neste uke skal det avvikles ekstraordinært årsmøte for å behandle mistilliten og velge nytt styre.

Det har lenge vært uro i Tromsø Ryttersportsklubb. Den interne konflikten ser ut til å ha tiltatt med årene, etter hvert som klubben har vokst i medlemstall og aktivitet. Den er nå er millionbedrift med et stort anlegg med stallbygninger og ridehall med mer på nordvestsida av Tromsøya.

– Helt ute av fokus

Dårlig økonomistyring og kritikkverdig personalbehandling har vært tilbakevendende tema. I dag har dette eskalert til mistillit, sykemeldinger og det enkelte beskriver som mobbing og trakassering.

– Konflikten er helt ute av fokus i forhold til det jeg mener burde vært fokuset. Og de metodene som brukes her nå, de tar jeg faktisk avstand fra, sier styreleder Rune Kufaas i Tromsø Ryttersportklubb.

Han forteller at situasjonen i klubben har blitt vanskelig, med et sterkt personfokus.

– Og konfliktnivået er av en slik art at det går ut over barn og unge. Og vi tror ikke de som har krevd dette årsmøtet kommer til å akseptere det, rett og slett.

Norges Idrettsforbund involverer seg

Nå har situasjonen eskalert så mye at Troms Idrettskrets og leder Knut Bjørklund ber partene besinne seg og utsette det ekstraordinære årsmøtet.

– Det er fordi konflikten bare blir større og større. Det kan skje at konflikter går over litt av seg selv når partene går i dialog og gjør sitt ytterste. Men i dette tilfellet har det blitt verre, og jeg hadde et håp etter årsmøtet den 21. februar om at det skulle bli ro i klubben, sier Bjørklund.

Han sier mistillitsforslaget kom som et lyn fra klar himmel etter at han hadde forstått at det var god aktivitet i klubben.

– Da skjønte jeg at alvoret er veldig stort, når man har fått over 100 mennesker til å skrive under på et mistillit mot det sittende styret.

Fredag fikk Bjørklund også en e-post fra fungerende generalsekretær i Norges Idrettsforbund om at de vil involvere seg i saken.

– Det tas så på alvor av norsk idrett at idrettsforbundet sentralt vil gå inn i saken.

Han sier at det er særdeles sjelden at de involverer seg i sloike konflikter.

– Men jeg er glad for at de ser alvoret i dette, og stiller seg til disposisjon.

Personkonflikt

Han sier striden er den mest alvorlige han har vært borti som idrettskretsleder.

– Ut ifra den skriftlige begrunnelsen, så klarer ikke jeg å se på noen måte at det er grunn nok til å fremme mistillit. Men det betyr jo ikke at tilliten er til stede. Så jeg tør være så frimodig og si at dette dreier seg først og fremst om en personkonflikt som ikke er nevnt i mistillitsbegrunnelsen, sier Bjørklund.

Styreleder Rune Kufaas mener situasjonen i klubben kommer til å eskalere ytterligere dersom møtet utsettes.

– Kan dere i det sittende styret komme til å trekke dere?

– Det kan selvfølgelig være et utfall. Jeg kan verken forskuttere eller utelukke det.