– 90-åring døde trolig etter å ha fått bedervet sondemat

Fylkeslegen i Troms har opprettet tilsynssak etter at en 90 år gammel pasient døde på Sonjatun i Nordreisa.

Sonjatun

Den 90 år gamle mannen var pasient ved Sonjatun i Nordreisa da han døde.

Foto: nrk

Det var 30. oktober den 90 år gamle mannen som var pasient ved Sonjatun helsesenter i Nordreisa døde, etter å ha blitt gitt bedervet sondemat.

– Pasienten ble gitt mat som var gått ut på dato, fra en åpnet pakning. Pasienten ble dårlig i etterkant, og vi har grunn til å tro at det var sondematen som var årsaken til at han døde, sier assisterende fylkeslege Knut Ivar Berglund til NRK.

Kommuneledelsen varslet både politiet og fylkeslegen om det unaturlige dødsfallet.

Én sykepleier på jobb

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken. I et brev til Fylkeslegen som avisa har fått tilgang på, står det at det bare var én sykepleier på vakt denne dagen, og hun skal ikke ha sjekket datoen på posen med mat før hun ga den til pasienten.

«Posen som lå på rommet skulle ha vært fjernet senest 24 timer etter åpning. Det er svært beklagelig at det ikke ble gjort,» står det blant annet i brevet.

Nå har fylkeslegen opprettet tilsynssak, og har bedt kommunen redegjøre for hendelsesforløpet.

– Når vi har fått brevet fra kommunen kan vi vurderer om det er gjort brudd på helselovgivninga, sier Berglund.

Beskriver stor belastning

Brevet beskriver en hektisk helg der sykepleieren verken hadde hatt tid til å oppdatere seg på 90-åringens kosthold eller pasientjournal.

Virksomhetsleder bekrefter i brevet at arbeidsbelastningen for de ansatte er stor, spesielt i helgene.

– Vi vil se på alle aspekter ved saken. Om det viser seg at de ikke legger til rette for at helsepersonell kan gjøre jobben sin forsvarlig vil vi påpeke det, sier Berglund.

Vil påpeke lovbrudd

Fylkeslegen kan påpeke eventuelle lovbrudd overfor kommunen, og be dem rette dem opp.

– I enkelte saker kan vi også sende dem videre til Statens helsetilsyn for å be dem følge opp virksomheten. Da kan det være snakk om både bøteleggelse og politianmeldelse, sier assisterende fylkeslege.

Virksomhetslederen ved avdelingen har ifølge avisa Nordlys ikke ønsket å uttale seg i saken. Men rådmann i Nordreisa, Anne Marie Gaino forteller at de har gått gjennom rutinene sine, uten å finne noen rutinesvikt i den konkrete saken.

– Slik jeg har forstått det er det ikke uforsvarlig bemanning som var grunnen til hendelsen, sier Gaino til Nordlys.

Hun legger til at kommunen avventer reaksjonen fra Fylkesmannen før de gjør tiltak.