900 millioner dyrere veipakke

Harstadpakken trenger 900 millioner kroner ekstra for å fullføres. Det skriver Vegvesenet og styringsgruppa i ei pressemelding. Det er tidligere varslet at veipakken blir dyrere på grunn av økte priser, strengere krav til konstruksjoner og markedssituasjonen. Styringsgruppa foreslår flere muligheter for å dekke inn pengene. Økt bomtakst eller forlenget betalingstid er blant forslagene som polikerne nå må vurdere.