NRK Meny
Normal

Eldre fosterbarn er uønsket

43 barn og unge i nord bor på institusjon og i beredskapshjem i påvente av et nytt hjem.

Fosterhjem

– De aller fleste er ungdommer hvor hovedårsaken til at de ikke kan bo hjemme er omsorgsevnen til de voksne, og ikke kjennetegn ved ungdommen selv, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

Problemet er bare at det er for få fosterhjem som ønsker å ta imot ungdommene. Det har vært en tredobling i bruk av fosterhjem de siste 25-30 årene. Samtidig ønsker de aller fleste å bli fosterforeldre til mindre barn, men kun 14 % av fosterbarna er under 6 år, og over halvparten er over 13 år.

– Mange av disse ungdommene ender opp med en følelse at ingen vil ha dem. Jo lengre ventetiden på institusjon er, jo tøffere blir det for disse ungdommene, sier Bergstrøm.

Han forteller at frykten for videre avvisning kan føre til at de ikke ønsker å flytte til et fosterhjem.

– Det er bedre å si at jeg ønsker ikke å flytte, enn at ingen ønsker meg, sier Bergstrøm.

Regiondirektøren sier de håper å få tak i flere fosterhjem hvor barn har flyttet ut, og de voksne ennå har tid og overskudd til å bidra, slik at de kan hjelpe en ungdom til en god start på voksenlivet, sier regiondirektøren.