4 400 risikerer bot

4 400 selvstendig næringsdrivende i Troms risikerer bøter for ikke å ha levert skattemeldingen i tide. Alle selvstendig næringsdrivende må levere skattemelding, selv om du har lagt ned virksomheten. Fristen for å levere skattemeldingen går ut i morgen, og 4 400 selvstendig næringsdrivende i fylket har ennå ikke gjort det. Hvis de ikke gjør det får de en tvangsmulkt som øker for hver dag som går før de får levert.