NRK Meny
Normal

– Tidenes høyeste beløp til idrett og fysisk aktivitet

34 millioner kroner er fordelt til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Troms. Totalt 42 anlegg mottar spillemidler gjennom årets fordeling. – Dette er midler enkelte søkere har ventet på i årevis, sier fylkesråd.

badebasseng

Blant annet får Sørreisa kommune over tre millioner kroner til rehabiliteringen av et 25 meters svømmebasseng i Sørreisahallen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Line Miriam Sandberg

Line Miriam Sandberg.

– Med mellom 3-4 år i etterslep er det ikke mulig å etterkomme alle søknader, så mens noen blir glade er det andre som blir skuffet når de ser fordelingen, sier fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg.

Spillemidlene fordeles til kommuner og frivillige organisasjoner, hvorav rundt 3,1 millioner kroner fordeles til anlegg som fremmer egenorganisert aktivitet i nærmiljøet.

Størstedelen er imidlertid øremerket de mer tradisjonelle idrettsanleggene.

Skulle gjerne hatt mer penger

Det legges ned imponerende antall dugnadstimer i forbindelse med anleggsutbygging, for at flest mulig skal kunne bedrive idrett og fysisk aktivitet, utrykker Sandberg.

– Årets tildeling til Troms er den største noensinne, men vi skulle gjerne hatt mer penger til fordeling fordi behovet er stort.

Se hvem som får hva i Sør-Troms her:

 • Sør-Troms regionen får den største prosentvise fordelingen, noe som blant annet skyldes store anleggsutbygginger i Harstad, samt utbygginger i Skånland, Lavangen, Salangen og Ibestad.
 • Harstad kommune får bevilget kr 3. 830 000 mellioner kroner til Seljestad flerbrukshall og kr 216. 000,- som sluttbevilgning til Brage/Trondenes 7-er bane kunstgress.
 • Skånland kommune får kr 875. 000 kroner til styrketreningsrom ved Skånland Flerbrukshall.
 • Ibestad golfklubb får en sluttbevilgning på kr 1 200 000 til sin 9-hullsbane på Ånstad.
 • Salangen kommune får sluttbevilgning på kr 981.000 kroner til rehabilitering av sitt 12,5 m basseng i tilknytning til kulturhuset på Sjøvegan.
 • I tillegg får Lavangen kommune første delbevilgning på kr 1 750 000,- til rehabiliteringen av 12,5 meters bassenget ved Lavangen skole. Flere nærmiljøanlegg blir også tilgodesett med midler i kommunene Harstad og Skånland.

Se hvem som får hva i Midt-Troms her:

 • Midt-Troms regionen får i år bevilgninger til flere anlegg, deriblant en sluttbevilgning på kr 1 300 000 til Olsborg 11-er kunstgressbane i regi av Målselv IL.
 • Sørreisa kommune får en delbevilgning på kr 3 028 000 til rehabiliteringen av 25 m svømmebasseng i Sørreisahallen.
 • Finnkroken Golfpark i Bardu får første delbevilgning på kr 1 300 000 til sin 9-hulls golfbane.
 • I Lenvik kommune gis det kr 354 000 til rehabilitering av kunstgresset i Midt-Tromshallen, kr 941 000 til bilcrossbane ved Aspelund motorsportanlegg og kr 1 707 000 til utvidelse av FIL Allianse sitt klubbhus og garderober i Finnsneshallen, samt en delbevilgning på kr 416 973,- til Gisund Skytterlag for tilrettelegging av elektroniske skiver ved 100m-banen i skytteranlegget på Gibostad. Det gis også midler til nærmiljøanlegg i Bardu, Lenvik, Berg og Sørreisa kommune.

Se hvem som får hva i Tromsø-regionen her:

 • I Tromsøregionen får IL Blåmanns klubbhus på Erfjordeidet i Tromsø kommune sluttbevilgning på kr 521 000, Studentsamskipnaden i Tromsø får første delbevilgning på kr 6 000 000 til utbyggingen av flerbrukshallen ved Kraft II og en delbevilgning på kr 1 635 000 til aktivitetssal ved Kraft II.
 • I Balsfjord får Storsteinnes IL bevilget kr 875 000 til utvidelse av idrettshallen som brant opp for fire år siden. Balsfjord kommune får bevilget kr 660 000 til kunstgress 7-er bane på Sand skole i Malangen og
 • Balsfjord skytterlag får kr 412 000 til sin 100m skytebane i Nordkjosbotn. Det gis også midler til flere nærmiljøanlegg både i Tromsø og Balsfjord kommune.

Se hvem som får hva i Nord-Troms her:

 • Nord-Troms regionen får bevilgning til rehabilitering av Lyngen/Karnes sitt klubbhus på Geitnes med kr 517 000.
 • Skjervøy IK får kr 62 000 til utvidelse av skøytebanen ved Skjervøy stadion.
 • Nordreisa IL får kr 516 000 til flomlysanlegg på Ymber stadion på Storslett.
 • Skibotn skytterlag får bevilget kr 516 000 til elektroniske skiver ved 100 m-banen ved Skibotn skytesenter i Storfjord.
 • Det gis også nærmiljøanleggsmidler til anlegg i Lyngen, Storfjord og Skjervøy kommuner.