NRK Meny
Normal

300 mill. til forskning i nord

Forskningsrådet øker pengestøtten betydelig i 2008.

- Den sterke og positive vinklingen av forskning i regjeringas strategi for nordområdene sammenfaller godt med vårt eget forslag om en vekst på 300 millioner kroner til forskning i nordområdene i 2008, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Forskningsrådets budsjett ble lagt fram fredag, samtidig med at regjeringa la fram nordområdestrategien sin i Tromsø.

- Det er særlig positivt at regjeringa har vektlagt bredden i utfordringene, og at det presiseres at hele Forsknings-Norge må mobiliseres til innsats samtidig som det må tas radikale grep for å øke samspillet mellom forskning og næringsliv i nord. Det er også positivt at det gis klare signaler om økt satsing på forskning om utenrikspolitikk, russlandskunnskap og forskningssamarbeid med Russland. Dette vil være et vesentlig bidrag til samarbeid i nord innen samfunns- og næringsliv, sier Hallén.