29 nye stillinger til politiet

Troms politidistrikt får 29 nye stillinger i 2017. Det går fram av Politidirektoratets disponeringskriv til politi- og lensmannsetaten som er offentliggjort i dag. I fjor fikk Troms 20 nye stillinger. Hovedtrekket i disponeringsskrivet er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i særorganer og Politidirektoratet, skriver Dagbladet.