NRK Meny

2 500 gårdsbruk lagt ned

Siden regjeringsskiftet har det blitt over 2 500 færre gårdsbruk i Norge, en nedgang på 2,1 prosent, skriver Nationen. Forsker Ola Flaaten i Norsk institutt for bioøkonomi sier dette er et mindre tall enn forventet: – Ut ifra den politikken som har blitt ført hvor en i større grad har stimulert til stordrift, skulle man trodd at nedleggingstakten hadde økt mer.