18 politiske rådgivere på rådhuset på fire år

Det har vært 18 ulike politikere rådgivere i rådhuset i Tromsø siden Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet overtok makta høsten 2011. 16 har jobbet for byrådet, og to har vært politiske rådgivere for ordfører Hjort.

 Tom Erik Forså politisk rådgiver

Tom Erik Forså fra Frp har vært rådgiver siden 2012. Han slutter etter valget og flytter hjem til Dyrøy.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Gjennomtrekken av rådgivere har vært stor. Noen har bare jobbet noen måneder, andre har lengre tjenestetid bak seg.

En av rådgiverne er Tom Erik Forså fra Frp som jobber for byråden for byutvikling.

Givende arbeid

– Det har vært veldig givende å jobbe som rådgiver siden januar 2012. Det har vært et høyt trykk, og utrolig mange saker å jobbe med. Jeg synes vi har fått gjennomført mange saker som er viktige for byen.

– Hva gjør en politisk rådgiver?

– Vi hjelper byrådene med saksforberedelser og den utadretta virksomheten, og i tillegg til å være åpen og tilgjengelig i forhold til befolkninga som kommer med forespørsler.

Fire rådgivere for Jonas Stein

Byråd Jonas Stein fra Venstre forsvarer ordninga med politiske rådgivere for hver byråd. Han har i denne perioden har hatt fire rådgivere.

– Jeg er spesielt glad for at noen av dem har fått nye spennende jobber etter å ha sluttet på Rådhuset, enten det er direktør for Næringsforeninga i Tromsø eller blitt leder ved Kvaløya videregående skole. Jeg har hatt svært kompetente medarbeidere som andre gjerne vil ansette.

– Det har vært reist kritikk mot at det er seks politiske rådgivere i byrådet. Har du ingen forståelse for denne kritikken?

– Jeg har selvfølgelig forståelse for at vi skal diskutere hvor mye penger en kommune skal bruke på politisk virksomhet, sier Jonas Stein.

Veteran Reinholdtsen

Peter Reinholdtsen er den politisk rådgiveren som har sittet lengst i jobben. Den tidligere journalisten i iTromsø, tiltrådte høsten 2011 da byrådet overtok styringa i Rådhuset.

– Jeg synes det er en ekstremt spennende jobb. Jeg liker å være til stede der det skjer. Nå skjer det mye i Tromsø. Dette er den perfekte jobben for meg, sier Reinholdtsen.

– Har du vurdert å gå av noen gang?

– Nei, selv om det har blåst på toppene.

Kutt antallet, sier forskere

Innføringa av parlamentarisme og et byråd har vært evaluert av forskerne Marcus Buck, Hans Petter Saxi og Tord Willumsen. De anbefaler i rapporten at antall rådgivere bør reduseres. Deres undersøkelser viste at mange administrativt ansatte i Tromsø hadde problemer med å forstå hvilken rolle de politiske rådgiverne hadde. Det var også flere av de ansatte og noen av byrådene som mente at man kunne redusere på antallet politiske rådgiver, ikke minst i en situasjon med anstrengt økonomi i Tromsø kommune.

Oppsiktsvekkende

SVs gruppeleder Gunnhild Johansen er mot dagens styringsform i Tromsø med et byråd. Hun synes det har vært et oppsiktsvekkende høyt antall rådgivere i løpet av denne fireårsperioden.

– Det kan tyde på at de ikke trives i jobben, og føler dette er meningsfylt, eller at de bruker dette som et springbrett til andre jobber. Det vet jeg ikke noe om, men det er rart at rådgiverne ikke blir sittende lengre enn tilfellet har vært.

Noen fraværende

Johansen sier at det har vært en merkbar forskjell mellom rådgiverne.

– Noen har vært svært aktive som vi har hatt mye kontakt med. Andre av rådgiverne har vært helt anonyme, og har kanskje bare jobbet internt. Noen har vært "minibyråder". Andre har vært helt fraværende.

Det er en viktig å diskutere hva rådgiverne skal gjøre, sier Gunnhild Johansen.

Ap vil redusere

Dersom Arbeiderpartiet danner et byråd etter valget, vil det bli færre politiske stillinger på rådhuset. Kristin Røymo sier at hun som byrådsleder vil ha fire byråder, og det blir to politiske rådgivere.