- Vi kutter for lite i fylkespolitikerlønna

Fylkestinget i Troms kutter i politikernes godtgjørelser. Men Fremskrittspartiets John Karlsen mener lønnsreduksjonene er for beskjedne.

Troms fylkesting

Fylkestingrepresentantene i Troms har gitt seg selv lavere lønn. Vedtaket gjelder også fylkesrådene.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Troms fylkeskommune med sitt parlamentariske system bruker over 20 millioner kroner på politisk virksomhet og godtgjørelser. Nå mener fylkestinget det er på tide å endre systemet, og gjøre det enklere.

John Karlsen, Frp

- Vi kutter for lite i godtgjørelsen til politikerne, mener John Karlsen fra Fremskrittspartiet.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Vi må i framtida kutte mye i de fylkeskommunale budsjettene. Godtgjøringa bør ta utgangspunkt i 90 prosent av det stortingsrepresentantene får utbetalt. På den måten kunne vi ha spart to millioner kroner i Troms, mener John Karlsen fra Fremskrittspartiet.

Men dette sa flertallet på 26 nei til, mens 11 stemte ja.

Fylkesordføreren og fylkesrådene i Troms vil etter det nye systemet som nå er vedtatt, få utbetalt 25 000 kroner mindre neste år for jobben de gjør som politikere. Fylkestingsrepresentantene går ned 3700 kroner i godtgjørelse.

Det blir også foretatt en endring av beregninga av godtgjøringene. I dag tar beregningene utgangspunkt i at fylkesordføreren får utbetalt 72 prosent av lønningene til statsrådene. Heretter skal lønningene beregnes etter utbetalingene til stortingsrepresentantene.

Ellen Øseth

Ellen Øseth fra SV fikk bare deler av fylkestinget med seg på ny beregning av politikerlønningene.

Foto: Regjeringen.no

Dette systemet er Ellen Øseth fra SV uenig i. Hun mener at fylkesordførerens lønn bør avgjøres årlig i forbindelse med budsjettforhandlingene. Det sa flertallet nei til.

– Jeg er glad for at godtgjørelsen skal ta utgangspunkt i lønnsforhold som ikke avgjøres i Fylkestinget ved at vi knytter dette opp mot godtgjørelsen til stortingsrepresentantene, mente Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal.

Etter det nye systemet skal det samlet spares inn på godtgjørelsene. Men partigruppene vil få mer utbetalt. Det var Ellen Øseth fornøyd med.