- Ga lønnsøkning uten fullmakt

Presidentkandidat i Redningsselskapet refses for å ha gitt Monica Kristensen Solås lønnsøkning samme dag som hun måtte slutte som generalsekretær.

Se tv-reportasje om lønnsbråket.

Monica Kristensen Solås
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Nå får presidentkandidat i Redningsselskapet (NSSR), Gunnar Knutsen kraftig kritikk fra dagens generalsekretær, Kjell Brevik.

Ikke fullmakt

Ledelsen i Redningsselskapet hevder at Gunnar Knutsen ikke hadde fullmakt til å gi slik lønnsøkning, og krever at Knutsen dekker tapet han har påført selskapet. Knutsen var styremedlem da han signerte på lønnsutbetalingen.

Han hevder han hadde fullmakt fra daværende president, Magnus Stangeland, men det avviser Stangeland.

Beløpet som Kristensen Solås urettmessig fikk utbetalt, skal ha vært cirka 67.000 kroner.

- Det er utilbørlig at ledelsen i Redningsselskapet drar fram dette nå. Det gjøres for å hindre at jeg skal bli president. Jeg ønsker ro om denne saken, sier Knutsen til NRK.

I et brev fra fungerende generalsekretær, Kjell Brevik til Gunnar Knutsen som NRK har fått tilgang til, står det:

"Jeg er fullt ut innforstått med at du her farer med usannheter. Jeg har ingen tillit til den forklaringen du har gitt".

Granskingskommisjonen og valgkomiteen skal ha blitt varslet om Knutsens påståtte ulovlige anvisning, men har etter det NRK kjenner til ikke lagt vekt på dette.

NRK.NO overfører helgens landsmøte i Redningsselskapet.