NRK Meny
Normal

Vil ikke oppheve vannskuterforskrift

Regjeringens forslag om oppheving av vannskuterforskrift faller ikke i god jord i kystkommuner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet mener de bare ser problemer.

Bård Hoksrud på vannscooter

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud vil ha likebehandling av vannskuter og motorbåt. Men møter motbør i kystkommunene.

Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix

Flere kystkommuner er kritiske til regjeringens forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy til sjøs.

Forslaget om å oppheve vannskuterforskriften er ute på høring. Og det møter motstand i kyst- og hyttekommuner i Sør-Norge.

Blant annet i Grenlandskommunene Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Drangedal og Siljan. Skjærgårdskommunene vil unngå mer støy

– Dette er en dårlig ide, og vil bety store utfordringer for sjøkommunene i Telemark, sier Jone Blikra, ordfører i Kragerø.

Jone Blikra

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra, sier det er en utfordring å sørge for at alle har det bra på ferie langs kysten.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Forslaget er respektløst

Seks kommuner med både skjærgård og store innsjøer har samla sine uttalelser og mener vannskuterforskriften bør videreføres.

Blikra opplever forslaget som respektløst.

– Jeg blir litt frustrert over at foretar sånne endringer som betyr så mye for kommuner med en skjærgård å ta vare på. Og som skal sørge for at alle har det bra når de er på ferie.

Forslaget fra Klima- og miljødepartementet innebærer at det ikke lenger finnes en særregulering av vannskutere, og kommunene gis ansvar for å regulere skuterbruken i sammenheng med regler for andre fartøy.

– Dette blir vanskeligere å håndheve. Og det gjør at skjærgården vår blir mer utrivelig å være i på sommeren, sier Blikra.

Han viser til at dette er et kjøretøy som i stor grad blir brukt til lek. Og leketøy bør reguleres på en annen måte en nyttekjøring.

Noen finner bare problemer

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud mener det er mange som bare ser problemer, og ikke gode løsninger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frps Bård Hoksrud kommer fra kystkommunen Bamble, og ser ikke problemet naboen i Kragerø og resten av Grenlandskommunene peker på.

– Jeg opplever at noen politikere forsøker å finne problemene og utfordringene, istedenfor å prøve å finne gode løsninger.

Hoksrud mener det forslaget departementet har lagt fram er en mye bedre løsning, og at det er en god løsning.

– Man vil kunne ha lokale forhold som man kan ta hensyn, blant annet i forhold til dyreliv og fugleliv. Men det må gjelde alle. Det må gjelde motorbåter og vannskutere, slik at det er likebehandling.

Lik behandling eller forskjell

Jone Blikra er for like regler, men mener det er forskjell på motorbåt og vannskuter.

– Vannskuter er i større grad et leketøy. En båt bruker man for å kjøre fra A til B, og det er et transportmiddel. Leketøy kan være greit, men leketøy bør reguleres strengere enn nyttekjøring, sier Blikra.

Bård Hoksrud sier kommunene har vært opptatt av å hente inn synspunkter fra alle de som er imot og er negative.

– Det virker som man har tatt lite hensyn til de som faktisk bruker vannskuter. Og som bruker det til et framkomstmiddel. Det er selvfølgelig også morsomt. Men mange båter og fritidsbåter blir også brukt fordi det er morsomt og hyggelig, sier Hoksrud.