Varsler nytt verdensrekordforsøk i dette hvis regler oppheves

Han tilbakela over 20 mil på vannskorpa med et kjøretøy som ikke flyter. Nå vurderer Morten Blien en ny bragd, dersom myndighetene fjerner kronglete forskrift.

Morten Blien øver på snøskuterkjøring på vann

KREVENDE SPORT: Morten Bliens motorsportgren handler om å utfordre fysiske lover ved å kjøre snøskuter på kollåpent vann. Bare en liten manøvreringsglipp fra tanaværingens side, og kjøretøyet synker rett til bunns.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Klima- og miljødepartementet har foreslått å likestille vannskutere med andre fartøy på sjø og i vassdrag.

Dette har departementet høstet kritikk for, blant annet fordi dette innebærer at den nasjonale vannskuterforskriften som inneholder en rekke restriksjoner, skal oppheves.

– Dette taler for at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold, begrunner departementet på egne nettsider.

Men en som er positiv til forslaget, er Morten Blien.

I fjor satte tanaværingen verdensrekord i hvor langt det er mulig å kjøre snøskuter på åpent isfritt vann.

Morten Blien

SE VIDEO: I september 2015 satte Morten Blien fra Tana verdensrekord i langdistansekjøring med snøskuter på åpent vann. Ferden gikk fra Ássebákte i Karasjok kommune, herfra nordover og nedstrøms på Tanaelva inn i Tana kommune, hvor han fikk motorstans og sank etter 212 kilometer. Rekorden er ikke blitt slått siden. (Video: Nils John Porsanger/NRK. Foto: Dan Robert Larsen/NRK).

Snøskuter = vannskuter på sommerføre(!)

– Kommunene vil forvalte dette på en bedre måte. Jeg håper kommunene tilrettelegger for at vi skal kunne trene på sporten vår på enkelte områder, sier Morten Blien.

Riktig nok kjører ikke Blien vannskuter. Han kjører som nevnt snøskuter, men på vannskuterens element; åpent vann.

Klima- og miljødepartementet har imidlertid uttalt at en snøskuter som føres på åpent vann må ansees for å være en vannskuter.

Vannscooter

FORSKJELL: De har likhetstrekk hva kommer til utseende og motorkraft, men en vesentlig forskjell mellom vannskuter (avbildet) og snøskuter, er flyteevnen. Vannskuteren vil fortsatt ha flyteevne ved stans av fremdrift, noe snøskuteren ikke har. En snøskuter vil dermed synke ved lav eller ingen fremdrift.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kronglete regler

Det ble litt av en byråkratimølje da Morten Blien i forkant av verdensrekordfastsettelsen, søkte Tana og Karasjok kommuner om kjøretillatelse til å sette rekorden på Tanaelva.

Fra statlig hold mente man tillatelsen kommunene ga, var ulovlig. Kommunene mente det motsatte.

– Men jeg håper papirmølla blir mindre i fremtida, sier Blien.

Fra departementshold argumenterer man nettopp med at endringen innebærer «(...) et mer ensartet og brukervennlig regelverk», og at dagens regler er «(...) vanskelig å håndheve og kontrollere».

Europamester Morten Blien viser vinner-pokalen.

MERITTERT: Morten Blien står bak en rekke seiersbragder innenfor motorsportgrenen han bedriver. Her med pokalen som beviser tittelen som europamester.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vil ikke ha frikjøring

Ironisk nok håper Morten Blien at Tana og Karasjok kommuner aldri tillater frikjøring med vannskuter på Tanaelva – ei heller for frikjøring med snøskuter på Tanaelva når elva ikke er islagt.

– Tanaelva er stor, har sterk strøm, trekker turister, og vi har laksen i elva. Det er naturen vår, så fri ferdsel vil jeg ikke ha.

– Er ikke det litt selvmotsigende, siden du selv satte verdensrekord nettopp på Tanaelva?

– Nei, for det var ett stort og planlagt enkeltarrangement med sikkerhetsopplegg rundt. Det er stor forskjell mellom slike arrangementer og fri kjøring, svarer motorsportutøveren, som understreker at det er dispensasjonsmuligheten fra et generelt kjøreforbud som han vil skal forenkles.

Varsler nytt rekordforsøk

– Hvis det sentrale regelverket oppheves, vil det ha noe å si for dine fremtidige «stunt»?

– Jeg har planer om å sette ny verdensrekord før jeg avslutter karrieren. Nå kan det se ut som at rekorden igjen blir satt på Tanaelva.

– Denne gangen blir det nok over 300 kilometer, sier Blien lurt.

Tanaordfører Frank Ingilæ (Ap) skriver til NRK at han ennå ikke har fått satt seg inn i departementets forslag.