Vil ha byggepause i Kragerø

Mer enn 60 prosent av Kragerø-skjærgården er nedbygd. Nå ber lederen i bygningsrådet om byggepause.

Hytta til Mille Marie Treschow og Stein Erik Hagen i Kragerø
Foto: Bente Ustad Bjurholt / NRK

Mer enn 2000 hytter, hus og leiligheter er under utbygging, eller er godkjent for utbygging. Fra før er det 3360 registrerte fritidsboliger i Kragerø-skjærgården.

I alt betyr det at mer enn 60 prosent av strandsona er eller vil bli utbygd. Nå sier Kragerø Arbeiderparti stopp.

Må sette på bremsene

Når de godkjente prosjektene er ferdig utbygd, er det nødvendig med en tenkepause, mener leder i Kragerø bygningsråd, Jone Blikra.

- Vi har kommet til punkt hvor vi sier at vi må sette på bremsene. Det har ingenting med vedtatte prosjekter å gjøre, men vi har så stort press på kommunen nå, at vi må se dette i en større sammenheng. Nå ønsker vi i Arbeiderpartiet å stramme inn, vi sier stopp og vil ta en pustepause i forhold til prosjekter i skjærgården, sier Blikra.

60 prosent av strandlinja i Kragerø er belagt med hytter, brygger og båtplasser. Der det sto ei lita bu, kommer det et millionbygg. Et eksempel er byggeplassen for hytta til ett av Norges rikeste par, Mille Marie Treschow og Stein Erik Hagen. Omkring 60 millioner kroner er deres sommersted beregnet å skulle koste.

Lokalpolitikere og utbyggere skal nå diskutere en kursendring for å bevare uberørte strandlinjer. Men også begrensning på ombygging i strandkanten. Hyttebyer som Kirkholmen blir det ikke flere av. Heller ikke flere Gulodden med 105 terrasseleiligheter og småhytter i et gammelt steinbrudd.

- Har vært strenge

Blikra er ikke enig i at politikerne i Kragerø har vært for snille i forhold til utbygging i strandsonen.

- Vi har faktisk vært veldig strenge, vi har holdt oss til vedtatte planer og vi har så og si ikke gitt noen dispensasjoner i strandsonen, sier Blikra.

Han mener det er viktig at kommunen også har mulighet til å ta i mot den befolkningsveksten som kommer i skjærgården og regner ikke med at han blir populær i de politiske kretsene etter dette utspillet.

Han vil ikke gi noen tidsfrist på når byggepausen skal være ferdig.

- Den bør vare så lenge at vi kan si at vi er stolte av det vi har. Og skal vi bygge ut mer, skal det være veldig godt begrunnet. Vi har jo bare 40 prosent igjen av strandlinja vår som ikke er bebygd, sier Blikra.