NRK Meny
Normal

Trygg Trafikk: – Ståhjulinger øker faren for ulykker og personskader

PORSGRUNN (NRK): Regjeringens forslag om å fjerne aldersgrensen på ståhjulinger møter motstand. Samferdselsdepartementet vil klassifisere små elektriske kjøretøy som sykkel. Politidirektoratet og Trygg Trafikk er blant instansene som er kritiske.

Brita Straume

MØTER MOTSTAND: Trygg Trafikk, Politidirektoratet og flere instanser er skeptiske til regjeringens forslag om å fjerne aldersgrensen på ståhjulinger.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vi kan være med på at de kan klassifiseres som sykkel, men vi vil holde oss til aldersgrensen på 12 år for å bruke disse transportmidlene, sier fylkessekretær i Trygg Trafikk, Brita Straume.

Regjeringen ønsker å forenkle regelverket for små elektriske kjøretøy, som ståhjulinger og el-sparkesykkel. For å gjøre det enklere både for brukerne og myndighetene, foreslår regjeringen å klassifisere slike kjøretøy som sykkel. Det betyr blant annet at små elektriske kjøretøy ikke lenger vil ha 16- års grense, og at de kan bruke de samme områdene som syklende og gående.

Og det er flere enn Trygg Trafikk som er kritiske til å endre regelverket.

– Instanser som Politidirektoratet og Syklistenes Landsforening er skeptiske til å åpne opp for bruk av flere typer motoriserte fremkomstmidler på gang- og sykkelveier. Sammen med Trygg Trafikk er de også bekymret over forslaget om at det ikke skal være en aldersgrense for disse kjøretøyene, sier seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Kurt Ottesen, som har mottatt høringsuttalelsene.

Håkon Laland ved Teknikmagasinet i Porsgrunn selger ståhjulinger.

Forstår ikke trafikkbildet

De største innvendingene mot forslaget er at barn- og unge ikke har en komplett forståelse av trafikkbildet.

– Spesielt de under 12 år har i liten grad en utviklet evne til å forstå trafikkbildet. De mener at små barn på slike fremkomstmidler vil være til fare for både seg selv og andre, sier Ottesen.

Politidirektoratet mener at mulige negative konsekvenser for trafikksikkerheten er for dårlig belyst i forslaget som er sendt ut på høring. Hvis regelverket endres som foreslått, mener direktoratet det vil bli flere elektriske kjøretøy som skal dele plass med gående. Dette kan øke risikoen for ulykker og personskader.

Direktoratet mener også at hvis føreren er under strafferettslig lavalder, vil trussel om straff neppe føre til at flere holder seg på rett side av veitrafikkloven. Og det vil være vanskelig for politiet å prioritere kontroll av ulovlig bruk av små elektriske kjøretøy definert som sykkel.

Henrik Lien, Marie Lindgren og Henrik Zinke

15-åringene Henrik Lien, Marie Lindgren og Henrik Zinke mener det ikke bør være 16 års aldersgrense.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Bør ikke være aldersgrense

– Jeg mener personlig det ikke bør være aldersgrense.

15-åringene Henrik Lien, Marie Lindgren og Henrik Zinke har alle prøvd ståhjulinger. De synes dagens aldersgrense på 16 år er for streng.

– Ting som går enda fortere, sånn som sykkel, elsykkel og longboard har ingen aldersgrense, sier de tre.

Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver for samferdselsministeren skriver i en e-post til NRK at det viktigste for regjeringen har vært å sikre at man har et regelverk som er tilpasset mangfoldet, tilbudet og den nye teknologien når det gjelder små elektriske kjøretøy:

«Vi har tillit til at foreldre i samråd med sine barn vil bidra til å legge trygge rammer for bruken av små elektriske kjøretøy, som man også må med ordinære kjøretøy som sykkel, sparkesykkel osv.»

Departementet skal nå gjennomgå høringssvarene og deretter ta en beslutning på om de skal jobbe videre med å endre regelverket.