Ber kommunene ta imot flere flyktninger

Kommunene i Telemark tar imot færre flyktninger enn de blir bedt om. Nå ber Røde Kors kommunene gjøre mer.

Asylsøker

Røde Kors Ungdom har et forslag til nyttårsforsett for kommunene: Ta imot flere flyktninger.

Foto: Nyhetsspiller

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, viser at kommunene i Telemark blei bedt om å ta imot 540 flyktninger i 2014, men har bare tatt imot 368.

Et felles ansvar

Røde Kors Ungdom er bekymret for utviklingen, og sier behovet for å bosette flyktninger er stort. De kommer derfor med et forslag til nyttårsforsett til kommunene.

– Vi vil oppfordre kommunene til å ta imot det antallet flyktninger IMDI ber de om, sier leder i Røde Kors Ungdom, Espen Breivik.

Han peker på at det sitter 5000 flyktninger, hvorav 920 er barn, på asylmottak i Norge. Disse menneskene har oppholdstillatelse, og venter bare på at en kommune kan ta dem imot. Dette er et ansvar kommunene må ta, sier Breivik.

– Jo lenger disse menneskene blir sittende i et mottak, jo vanskeligere blir det for dem å starte et liv i Norge. Livet blir satt på vent.

Mangler apparat

Flere av kommunene som tar imot færre flyktninger enn de blir bedt om, har tidligere sagt at dette skyldes at de ikke har det apparatet som trengs for å ta imot flyktningene på en god måte. I tillegg er utfordrende kommuneøkonomi og boligmangel argumenter som gjentar seg fra kommunene.

Røde Kors Ungdom har forståelse for dette, men ber kommunene ta medmenneskelig ansvar.

– Det er vår felles plikt å gi flyktninger som har fått oppholdstillatelse her i landet et verdig liv, avslutter Breivik.