NRK Meny
Normal

Stortinget kan overkjøre folkets mening om sammenslåing

MIDT-TELEMARK (NRK): Selv om befolkningen i en av kommunene sier nei til sammenslåing, kan det allikevel bli en ny kommune i Midt-Telemark.

Ordførerne i Nome, Bø og Sauherad

KAN BLI OVERSTYRT: Ordførerne Bjørg Tveito Lundefaret i Nome, Olav Kasland i Bø, og Mette Haugholt i Sauherad kan oppleve at Stortinget slår sammen de tre kommunene selv om folket sier nei.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Man kan ikke utelukke at Stortinget kan gripe inn og slå sammen Nome, Sauherad og Bø selv om en av kommunene sier nei til sammenslåing. Det sier Gry-Anette Rekanes Amundsen fra Frp i Nome.

Selv om kommunereformen skal bygge på frivillighet, står det i stortingsmeldinga:

Gry-Anette Rekanes Amundsen

Gry-Anette Rekanes Amundsen fra Frp kan ikke utelukke at Stortinget kan overprøve resultatet av en folkeavstemning, og sørge for en kommunesammenslåing i Midt-Telemark.

Foto: Johs Apold / NRK

«Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.»

Vil bestemme selv

Selv om resultatet av spørreundersøkelsen Bø Blad og Kanalen presenterte før påske viste ja til sammenslåing i Sauherad og Bø, og nei til sammenslåing i Nome, viste den et flertall for sammenslåing om man ser Midt-Telemark regionen under ett.

Jeg tror rett og slett ikke politikerne tør å bryte med både en folkeavstemning og et kommunestyrevedtak.

Jan Thorsen, medlem av aksjonistgruppen «Ja til Nome»

Rekanes Amundsen blir derfor ikke overrasket om Stortinget griper inn, og tvangssammenslår de tre Midt-Telemarkskommunene, med regionale hensyn som begrunnelse.

– Jeg håper jo først og fremst at det blir et ja i alle de tre kommunene fordi jeg synes vi bør bestemme selv, og fordi jeg mener en sammenslåing er best både for Nome, og for Midt-Telemark som region.

Ikke bekymret

Sammenslåingsmotstander, og en av initiativtakerne bak gruppen Ja til Nome, Jan Thorsen, har tenkt grundig over teksten i stortingsmeldinga, og utelukker heller ikke at Stortinget kan ta en annen beslutning enn det folket vil. Han er allikevel ikke bekymret for at kampen mot sammenslåing har vært forgjeves.

Ordfører i Nome kommune, Jan Thorsen

Tidligere ordfører i Nome, og sammenslåingsmotstander Jan Thorsen tror ikke Stortingspolitikerne tør å gå imot en folkeavstemning få måneder før et stortingsvalg.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Jeg tror rett og slett ikke politikerne tør å bryte med både en folkeavstemning og et kommunestyrevedtak, sier Thorsen.

Han peker på at Stortinget skal gjøre sine beslutninger om kommunereformen våren 2017, bare noen måneder før stortingsvalget.

– Stortingspolitikerne ønsker å bli gjenvalgt, og det er sjelden populært å bryte med det folket har bestemt gjennom en folkeavstemning.

Dårlig erfaring med tvangssammenslåing

Thorsen peker også på at det for 50 år siden, ved forrige kommunereform, ble gjennomført flere tvangssammenslåinger, med varierende hell.

– Vi kjenner jo historien fra Nome, det har ikke bare vært fryd og gammen etter tvangssammenslåingen mellom Holla og Lunde for 50 år siden.

Han mener også det vil være uklokt av stortingspolitikerne å gå på tvers av lokaldemokratiet.

– Det vil være en dårlig start for en ny kommune å få et vedtak tredd nedover hodene på befolkningen.