NRK Meny
Normal

Stiller seg bak alternativ kyrkjeliste

Prost i Bamble prosti, Bente Modalsli, er ein av initiativtakarane til den alternative lista til valet av nytt bispedømeråd. Det er viktig med ei raus kyrkje der alle kjenne seg heime, seier Bente Modalsli.

Bente Modalsli
Foto: Johs Apold / NRK

Det er striden om homo-ekteskap som er bakgrunn for at folk i haust kan velje mellom to lister ved valet til nytt bispedømeråd. Aksjon Open Folkekyrkje ynskjer å endre avgjerda i Kyrkjemøtet, der biskopane i fjor sa nei til å vigsle likekjønna.

– Me ynskjer ei open og raus folkekyrkje, som likestiller ekteskap mellom heteroseksuelle, homoseksuelle og lesbiske, seier prosten, som representerer Telemark i arbeidsgruppa som skal finne kandidatar til lista.

Fryktar ikkje splitting

Bente Modalsli trur ikkje alternativet vil splitte kyrkja i Agder og Telemark.

– Dei fleste forstår at me har ei kyrkje med ulike syn på likekjønna ekteskap. Dessutan har biskopane sagt at spørsmålet ikkje splittar kyrkja, seier Bente Modalsli.

Etter kyrkjemøtet i fjor var det mange som melde seg ut av kyrkja. Det er ei dårleg løysing, meiner prosten.

– Det løyser ingen problem å melde seg ut. Mange av dei som melde seg ut i frustrasjon i fjor kjem no tilbake til kyrkja. Så seint som i førre veke snakka eg med ein homoseksuell mann, som no melder seg inn att i kyrkja.

Optimist før valet

Prosten trur at lista kan bli representert i det nye bispedømerådet.

– Det er opp til oss å gjere lista kjend mellom dei som stør arbeidet for ei brei folkekyrkje, seier prost Bente Modalsli i Bamble prosti.

 • Ingen ble godkjent

  Fastlegekontorene i Telemark gjør det dårlig på Forbrukerrådets test av tilgjengelighet, service og imøtekommenhet. Det er ingen av fastlegekontorene i fylket vårt som får de nødvendige 67 poengene man må ha for å bli godkjent.

 • Sot-flak i Frierfjorden

  Politiet og brannvesenet har i dag tatt prøver av et det man først trodde var et oljeflak i Frierfjorden. Flaket er sotaktig og strekker seg nå fra Rafnes og opp til Herre renseanlegg i Bamble, men bør ifølge politiet ha små miljøkonsekvenser.

  Forurensing Frierfjorden
  Foto: Robert Hansen / NRK
 • Eksplosiv vekst av stillehavsøsters

  I sommer har Jan Erik Tangen, kartlagt utbredelsen av stillehavsøsters i Telemarksskjærgården. På et sted ble det funnet så mye 600 stillehavsøsters på en kvadratmeter. Tangen sier til TA at veksten av slik østers de siste årene har vært eksplosiv.

 • Alvorlige kutt

  Arbeiderpartiet mener det er svært alvorlig at regjeringen kutter kraftig i støtte til fullskala anlegg for CO₂ fangst og lagring i industrien. Yara og Norcem i Grenland jobber med prosjekter for CO₂ fangst i industrien, og vil få redusert støtte.

  Yara, Porsgrunn
  Foto: Anne Lognvik / NRK