NRK Meny
Normal

Skyter for lite rein

På grunn av lav felling utvides villreinjakta på Hardangervidda til 12. oktober.

Villrein

Villreinjakta på Hardangervidda utvides.

Foto: Hans Jørgen Jahren

Hardangervidda villreinutvalg søkte forrige uke om å få utvida jaktperioden, og

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet beslutta enstemmig å godkjenne søknaden.

Særlig vest på vidda har jakta vært dårlig så langt i år, og villreinutvalget mener det er sannsynlig at det kan bli felt 1000 færre dyr enn ønskelig.

Utfordrende forvaltning

Dersom man ikke feller flere dyr kan det skape problemer for forvaltninga av villreinstammen på Hardangervidda i årene framover.

Reinsjakt

Reinsjakta har gått trått så langt i år, og det har blitt skutt få dyr.

Foto: Hans Jørgen Jahren

– Konsekvensen av for lite jaktuttak vil være en vekst i bestanden, lite/ingen reduksjon av simleandel, noe som igjen fører til større kalvetilvekst de kommende år. Dette vil ikke være i tråd med bestandsmålene for Hardangervidda Villreinområde, står det i vurderinga til villreinutvalget.

Bestandsmålene for området sier at man ønsker en kalvetilvekst på 2000–2500 dyr årlig, og en simleandel i bestanden på 40 prosent.

Været bestemmer

Villreinjakta er svært væravhengig, og i høst har villreinen stort sett holdt seg i Tinn og Nore og Uvdal kommuner, øst på vidda.

Hardangervidda Villreinutvalg håper derfor at ved å utvide jakttida kan reinen trekke vestover og inn i Vinje og Hordaland.