NRK Meny
Normal

Så mye får fengslene til helse og omsorg

SKIEN (NRK): Innsatte i fengselet i Skien er ikke fornøyde med helsetilbudet innenfor murene. Samtidig er Skien et fengsel som får mer penger til helse og omsorg enn andre fengsel på sin størrelse, og kan ikke forvente økning i tilskuddet.

Skien fengsel

3,5 MILLIONER: Fengselet i Skien får nesten 3,5 millioner kroner til helse og omsorg i løpet av 2015.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Det er kommunenes ansvar å gi innsatte i norske fengsel nødvendige helsetjenester, og hvert år får kommuner som har fengsel øremerkede midler over statsbudsjettet. Dersom kommunene trenger mer penger til drift av helsetjenestene, må de sørge for dette selv.

  • Se oversikt over tilskuddene til alle fengslene i Norge i bunnen av artikkelen.

Klager på tilbudet

I år får fengselet i Skien nesten 3,5 millioner kroner i tilskudd til helse- og omsorgstjenester. Det er mer enn andre sammenlignbare kommuner og fengsler får. De innsatte er likevel ikke fornøyde med tilbudet.

– Det er veldig viktig med et godt helsetilbud, for her er vi låst inn store deler av døgnet og kjenner sykdommen bedre. Helsen er det eneste vi har, sier han som er tillitsvalgt for de innsatte i fengselet.

– Det er vanskelig å bli henvist videre, og det er vanskelig å få spesialhelsetjeneste. I ferier er det nesten umulig. Da får vi kun hjelp i akutte tilfeller, sier han.

Han forteller også om en episode fra i fjor, da fysioterapeuten i fengselet ble sykemeldt.

– Han ble sykemeldt, og det gikk åtte måneder uten at han ble erstattet, sier han.

Fengselet i Skien regnes som middels stort, og har en kapasitet på 82 innsatte. Fengselet er ett av få i landet med særlig høyt sikkerhetsnivå, og huser blant andre terrordømte Anders Behring Breivik.

– Viktig tilskudd

Det er Helsedirektoratet som fordeler tilskudd til fengslene ut fra det totale beløpet som er bevilget over statsbudsjettet.

Mette Berg Walaker

Enhetsleder for fengselshelsetjenesten i Skien, Mette Berg Walaker.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Enhetsleder for fengselshelsetjenesten i Skien, Mette Berg Walaker, sier tilskuddet er viktig for å kunne å kunne gi en god helsetjeneste.

– De innsatte har en høy sykelighet, både fysisk og psykisk. Pengene brukes til å drifte helsetjenesten og til å henvise videre når det er behov for det, sier hun.

– De innsatte har rett til legetime på lik linje med andre innbyggere i kommunen. Legen vurderer hvorvidt det er behov for henvisning til spesialisttjenester eller andre nødvendige helsetjenester vi ikke kan tilby på helseavdelingen i fengselet. Dette gjelder uavhengig av ferieavvikling, sykefravær eller annet, forsikrer hun.

Selv om Skien får mer penger enn andre kommuner med fengsel på samme størrelse, skulle Berg Walaker ønske de fikk mer.

– Det hadde i alle fall vært ønskelig at overføringen ble regulert i forhold til pris- og lønnsvekst, for det har ikke skjedd de siste årene. Derimot har det vært en gradvis slanking av de øremerkede midlene, sier hun.

– Men Skien får mer penger enn andre fengsel på sin størrelse?

– Ja. Det har sammenheng med historikken. Da fengselet startet opp i 1993, hadde vi en helseavdeling som skulle kartlegge innsatte som hadde helseutfordringer. Dette har nok hengt litt igjen, og i dag får vi fortsatt en del av de ressurskrevende innsatte fra vår region, sier hun.

– I tillegg har vi en høyrisikoavdeling som gjør at vi får særlig utfordrende innsatte, legger hun til.

Får ikke mer

Bente Moe.

Bente Moe i Helsedirektoratet.

Foto: Henrik Bøe/Erik Waage / NRK

Bente Moe i Helsedirektoratet sier at Skien ikke kan forvente økning i tilskuddet, siden kommunen allerede får mer penger enn sammenlignbare kommuner.

– Vi jobber med en tilpasning av tilskuddsfordelingen, slik at den skal bli mer forutsigbar og rettferdig, sier hun.

Hun forteller at størrelsen på tilskuddene vurderes ut fra fengslenes sikkerhetsnivå og kapasitet.

Videre avviser hun at det har vært en gradvis slanking av midlene. Bevilgningene har økt med prisveksten på rundt tre prosent de siste årene.

– Lønnsveksten for sykepleiere har oversteget den vanlige prisveksten i kommunal sektor, og nå ser vi en liten nedgang i antall stillinger i fengselshelsetjenesten, sier hun.

Tilskudd til helse og omsorg i fengslene i 2015

Kommune

Beløp

Fengsel

Arendal kommune

1 550 000

Arendal

Bergen kommune

2 000 000

Bjørgvin

Bergen kommune

10 500 000

Bergen

Bodø kommune

1 920 000

Bodø

Bærum kommune

7 150 000

Ila

Drammen kommune

1 985 000

Drammen

Eidsberg kommune

580 000

Mysen

Evje og Hornnes kommune

800 000

Evje

Fauske kommune

750 000

Fauske

Fræna kommune

1 395 700

Hustad

Fyresdal kommune

500 000

Kleivgrend

Gjøvik kommune

750 000

Gjøvik

Halden kommune

9 150 000

Halden

Hamar kommune

1 230 000

Hamar

Haugesund kommune

560 000

Haugesund

Hof kommune

1 700 000

Hof

Horten kommune

580 000

Horten

Horten kommune

1 610 000

Bastøy

Hå kommune

5 735 000

Åna

Kongsvinger kommune

3 307 100

Kongsvinger

Kragerø kommune

580 000

Kragerø

Kristiansand kommune

1 750 000

Kristiansand

Larvik kommune

510 000

Larvik

Nord-Odal kommune

1 520 000

Bruvoll

Oslo kommune bydel 1 - Gamle Oslo

20 014 000

Oslo

Oslo kommune bydel 9 - Bjerke

2 880 000

Bredtveit

Ringerike kommune

5 578 500

Ringerike

Sandefjord kommune

340 000

Sandefjord

Sarpsborg kommune

1 858 500

Ravnaberget

Sarpsborg kommune

722 000

Sarpsborg

Skien kommune

3 420 000

Skien

Stange

2 160 700

Ilseng

Stavanger kommune

2 050 000

Stavanger

Tromsø kommune

3 200 000

Tromsø

Trondheim kommune

5 600 000

Trondheim

Trøgstad kommune

2 100 000

Trøgstad avd.

Tønsberg kommune

1 100 000

Berg

Tønsberg kommune

2 150 000

Sem

Ullensaker kommune

7 375 000

Ullersmo

Vadsø kommune

1 160 500

Vadsø

Vefsn kommune

515 000

Mosjøen

Verdal kommune

1 000 000

Verdal

Vestre Slidre kommune

500 000

Vestre Slidre

Vik kommune

1 195 000

Vik

Vindafjord kommune

2 000 000

Sandeid

Øvre Eiker kommune

640 000

Hassel

Ålesund kommune

750 000

Ålesund

* Tabellen viser tilskuddet den enkelte kommune får. Forskjell i størrelse og sikkerhetsnivå på fengslene fremkommer ikke.