Lys i tunnelen for Bratsbergbanen

Det går trolig mot å fortsette driften av Bratsbergbanen. Det gjør Naturvernforbundet svært fornøyde.

Bratsbergbanen

Det går trolig mot politisk flertall for videre drift av Bratsbergbanen.

Foto: nils martin brandvik / nrk

– Vi i Naturvernforbundet er glade for at det kan gå mot fortsatt drift av Bratsbergbanen mellom Skien og Notodden.

Det sier leder i forbundet, Lars Haltbrekken.

De borgerlige samarbeidspartiene vil be regjeringen legge fram forslag som kan sikre videre drift. Haltbrekken føler seg trygg på at Staten nå vil kjøpe reiser på banen også ut over 2014.

– Man må se på Bratsbergbanen i et langsiktig perspektiv, med tanke på sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det er utrolig viktig i årene som kommer for å få økt satsing på tog fremover, og for å få flere til å velge tog, sier han.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er glad for at det trolig blir videre drift av Bratsbergbanen.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Høy subsidiering

31. desember er det slutt på den opprinnelige, fireårige forsøksperioden for Bratsbergbanen. Kravet om et årlig passasjertall på 100.000 er på ingen måte innfridd, og subsidieringen av hver passasjer har vært skyhøy.

Banen er trafikkert med et gammelt, dieseldrevet tog fordi det mangler 800 meter med elektrifisering ved endestasjonen på Notodden.

I forrige uke inviterte Telemark Fylkesting regjeringen med på spleiselag for å skrape sammen 12 millioner kroner til å gjennomføre arbeidet. Det kan bane linja for nye, moderne og mer driftssikre togsett.

– En viktig sak for oss

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og medlem av Transportkomiteen på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder, bekrefter at partiet støtter forslaget.

– Vi ser på den som et viktig tiltak for å opprettholde kollektivtransporten ute i distriktene. Bratsbergbanen har sånn sett en viktig betydning. For oss var det derfor viktig å få frem disse synspunktene, med tanke på muligheten av å videreføre driften utover 2014, så dette er en viktig sak for oss.

Se Bratsbergbanen minutt for minutt HER.