– Skuffende om Bratsbergbanen

Framtida for Bratsbergbanen er enda mer usikker etter møtet i samferdselsdepartementet i dag.

Bratsbergbanen

Politikerne i Notodden og i fylket vil ha elektrisk drift ned til kollektivterminalen på Notodden og skifte ut dieselvognene.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Vi må innrømme at vi reiste skuffa hjem, men vi har ikke gitt opp håpet om å finne løsninger som kan sikre passasjertrafikken mellom Porsgrunn og Notodden, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Han var sammen med Notodden- og Skiensordføreren med på møtet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Spleiselag

– Vi mener at det er en statlig oppgave å kjøre tog her i landet, og da må staten være med på et spleiselag for å sikre full elektrisk drift av hele Bratsbergbanen, ned til terminalen på Notodden, sier han.

Terje Riis-Johansen

– Nå må vi få fram at vi har tro på Bratsbergbanen, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Telemark fylkeskommune vil bevilge 6 millioner kroner for å få til full elektrifisering.

For mye penger


I møte med samferdselsministeren fikk delegasjonen fra Telemark høre at 15 –20 millioner kroner til Bratsbergbanen var for mye penger. Passasjertallene er heller ikke slik som var forutsatt. Men Riis-Johansen pekte på at tekniske problemer, brann i togsett, flom og ras har ført til passasjersvikt.


– Et elektrisk togsett vil øke effektiviteten og stabiliteten på denne strekningen, tror Riis-Johansen.

– Hvorfor er dere så positive til å satse på Bratsbergbanen?

– Vi ser større potensialer enn det departementet signaliserer.

Samferdselsdepartementet ber om et bedre tallgrunnlag for sin vurdering. Det lover fylkesordføreren å få fram til et nytt møte som er beramma om 2 til tre uker.

– Vi var forberedt på skepsis i departementet, fordi vi så hva som lå i revidert statsbudsjett, sier Riis-Johansen.

Jørn Christensen

– Departementet lytter mer til skeptikerne, sier Notoddenordfører Jørn Christensen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Notoddenordfører Jørn Christensen, som også var med i delegasjonen, sier at møtet i departementet var nedslående.

To fraksjoner


-I NSB er det to fraksjoner, en som vil drive Bratsbergbanen og en som vil legge ned. Det virket som statsråden og hans folk lyttet mer til skeptikerne enn til våre argumenter.


Statsråden var veldig tydelig i sin tilbakemelding. Derfor ser det dårlig ut med tanke på en forlengelse av driftsavtalen med staten som går ut ved nyttår. Vi må i så fall komme opp med helt andre opplysninger om passasjergrunnlaget enn det departementet viste til i dag, sier ordføreren til Telen.

Christensen og Riis-Johansen er enige om at nå må argumentasjonen også gå mot Stortinget og Telemarksbenken for å redde Bratsbergbanen.