Hun skal se livstidsfanger rett i hvitøyet

PORSGRUNN (NRK): Optiker Cathrine Saastad skal snart til Moldova for å synsteste inntil 60 fanger i et fengsel. Med seg i kofferten har hun mange briller.

Hun skal synsteste fanger i Moldova

SYNSTEST AV FANGER: Sikkerheten er godt ivaretatt når øynene til fangene skal undersøkes.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Prosjektet er en del av en etterutdanning innen pediatri og ortoptikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Jeg hadde egentlig sett for meg et prosjekt om barn og kontaktlinser, men jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg til å komme inn i et fengsel og se en verden som er litt annerledes enn den er i Norge, sier Cathrine Saastad.

Optiker Cathrine Saastad i Porsgrunn

Til daglig jobber Cathrine Saastad i familiebedriften i Porsgrunn.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Med håndjern og fotlenke

Hun har vært optiker i 16 år og er vant til å håndtere all slags kunder – også innsatte i Skien fengsel som har hatt både håndjern og fotlenke på. Likevel blir dette annerledes.

Undersøkelsene skal gjøres på et lite rom, en og en fange av gangen. Hun har sett bilder av Rezina fengsel på forhånd og føler seg godt forberedt.

– Fengselet er fryktelig slitt og gammelt og basert på tidligere Sovjetunionen og regimet der. Fangene får være lite ute og sitter inne 24 timer i døgnet, mange på isolat hele tida.

Ikke en eneste optiker

Førstelektor og optiker Irene Langeggen ved Institutt for Optometri, Radiografi og Lysdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge. sier det ikke er registrert noen optikere i Moldova, og at det er en sterk mangel på øyeleger også.

Helsedepartementene i Norge og Moldova har underskrevet en overenskomst for å fremme bedre helsetjenester i Moldova, og Senter for internasjonal utdanning har bevilget seks millioner kroner til å etablere en optikerutdanning i Moldova innen 2019. Optiker Hans Bjørn Bakketeig står bak den uavhengige humanitære hjelpeorganisasjonen Hjelp Moldova, han har arbeidet i landet i mer enn 10 år og er en av pådriverne.

– Målet er i løpet av halvannet år å få etablert en optikerutdanning, sier Langeggen.

Tett på fangene

På engelsk og med tolk og fengselsbetjenter til stede – skal Cathrine Saastad sjekke øyehelsen til mellom 40 og 60 fanger som sitter fengsla for grove forbrytelser. Hun sier det blir utfordrende, ikke minst for fangene, å komme så tett på en kvinnelig optiker.

– Det jeg er litt spent på, og som kanskje blir en utfordring, er at jeg er jente, og ikke fra Moldova. En kommer veldig nær, og det blir kanskje aller mest en utfordring for dem som blir undersøkt.

Skal synsteste fanger i Moldova

Så tett på som dette vil Cathrine Saastad komme de moldovske fangene.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK


Målet med prosjektet er å kartlegge om langtidsfangene har større synsproblemer enn folk flest, og om de har lese- og skrivevansker.
Mange av dem som sitter fengsla i Moldova aldri har fått sjekket synet sitt, forteller Cathrine.

– Aldersmessig ligger det fra 18 til 70 år, og alle menn. En del av dem kan sannsynligvis ikke lese og skrive, sier Cathrine Saastad.