Brannvesenet: – Hjelper ikke å be folk om å bruke huet

Brannvesenet er bekymret for flere skogbranner etter at de nye forskriftene for bålbrenning ber folk om å «bruke huet.»

Brusdalsfjellet - bålbrenning februar

NYE REGLER: Nå er det opp til hver og en å vurdere om det er sikkert nok å tenne opp bål i all utmark. Det er likevel den som tenner opp bålet som til sjuende og sist er ansvarlig for brannsikkerheten.

Foto: Synnøve Humlen

Mens det før var helt forbudt å tenne bål i tidsrommet fra 15. april til 15. september, er det nå litt andre regler som gjelder. Fra 1. januar i år gjelder bålforbudet all utmark, ikke bare skogen. Det som forvirrer er den nye ordlyden i forskriftene; «Det er lov å bruke huet.»

– Det er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, men vi bor i et langstrakt land, og mange steder rundt om i landet ligger det fortsatt godt med snø. Da er det åpnet for at i de områdene det åpenbart er ikke er brannfare, er lov å brenne bål også etter 15. april, sier avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen.

Tidligere har mange blåst i den gamle forskriften og tent opp et kaffebål der de har ment det har vært trygt, uansett årstid. Det har ført til en delvis undergraving av forbudet, noe som har vært uheldig både med hensyn til respekten for lov og rett generelt og forebyggende brannvern spesielt.

Redd for flere skogbranner

Ove Stokkeland

Varabrannsjef i Skien, Ove Stokkeland sier han og flere av hans kolleger rundt om i landet er bekymret over at hver og en kan tolke bålreglene som de vil.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Varabrannsjef i Skien, Ove Stokkeland sier brannvesenet er bekymret over at reglene kan tolkes av hver og en som ferdes ute.

– Vi er bekymret for at de nye forskriftene kan føre til flere skog- og utmarksbranner. Vi ser at Friluftsorganisasjoner og andre som snakker om ferdsel i utmark oppfordrer folk til å bruke bål til å lage mat og kose seg, det er vi betenkt over.

Stokkeland sier de hadde ønsket seg et klarere regelverk.

– Vi kunne ønske at reglene var klarere formulert, slik at bålforbudet var veldig tydelig. Vi kunne også ønsket oss at ordlyden var klarere, slik at terskelen for folk var høyere før de tente opp bål. Nå føles det litt som om det er fritt frem.

Ingen totalforbud

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen i DSB sier det er tillatt å tenne opp bål der det ikke er åpenbar brannfare.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Rygh Pedersen sier at hun forstår at folk kan bli forvirret av de nye forskriftene, men at det var vanskelig for dem å sette et absolutt forbud.

– Det kunne vi gjort, men samtidig er det jo hyggelig å kunne tenne bål når vi er på tur. Om det åpenbart ikke er brannfare er det heller ingen grunn til å la være å tenne bål. I perioder hvor det er veldig tørt, særlig på denne tiden av året, kan brannvesenet legge ned totalforbud i sitt område der hvor de vurderer at det er ekstra stor brannfare.