Forsket på doping blant unge syklister

Den største dopingskandalen i norsk idrett fikk Malin Hansen Skjelstad ved HSNs avdeling i Bø til å spørre om syklister nå har sluttet å dope seg, eller om de bare er blitt flinkere til å skjule det.

Malin Hansen Skjelstad

Malin Hansen Skjelstad har en bachelorgrad i idrettsvitenskap. I september fullførte hun sin master i kroppsøving, idrett og friluftsliv med oppgaven «Syklister i gråsonen».

Foto: Privat

I begynnelsen av september presenterte hun masteroppgaven «Syklister i gråsonen» om hvordan syklistene ikke er blitt bedre til å dope seg, men er gått over i et felt som er lovlig, men likevel prestasjonsfremmende. En såkalt «gråsone».

Skjelstad er interessert i idrett generelt og sykkel spesielt. Hun fikk innpass og tillit i sykkelmiljøet og gjorde dybdeintervjuer med ti unge, lovende norske syklister.

– Jeg gjorde en til en-intervjuer hvor jeg spurte hva sykkel var for dem og hvordan de oppfattet sykkelmiljøet. I tillegg stilte jeg ulike spørsmål knyttet opp mot doping og prestasjon, sier hun.

Steffen Kjærgaards pressekonferanse

Steffen Kjærgaards innrømmelser skapte store overskrifter da nyheten sprakk høsten 2012. Siden den gang har det vært lite store dopingsaker i sykkelmiljøet. Malin Hansen Skjelstad har spurt hvorfor.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Var åpne og ærlige

Hun forteller at de unge syklistene var åpne og ærlige.

– Jeg ønsket ikke å være dømmende, jeg ønsket å være åpen for det de sa, og lytte til dem. Det var viktig for meg, sier mastergradsstudenten.

Skjelstad presiserer også at alle hun intervjuet er mot doping. Hun fant ut at sykkelsporten har beveget seg bort fra det som defineres som doping og over i en «gråsone» der det benyttes prestasjonsfremmende midler, stoffer eller metoder som ennå ikke er forbudt.

Det kan være bruk av kortison, koffein, overforbruk av astmamedisin og inntak av smertestillende midler under harde og tunge ritt uten å være skadet.

– Oppfatter de det sjøl som juks?

– Akkurat dette her er jo lovlig, det går ikke over i det ulovlige, sier Skjelstad.

Imponert over studien

Jan Ove Tangen

Professor Jan Ove Tangen ved HSN sier det er gjort lite forskerarbeid på gråsoneproblematikken.

Foto: Privat

Professor Jan Ove Tangen ved HSN har vært Skjelstads veileder. Han er imponert over studien.

– Dette er egentlig ganske ny forskning. Vi vet veldig lite om temaet Malin har tatt opp, altså gråsoneproblematikken innenfor idretten, så det er ganske unikt, sier han.

Han synes det er gjort på en veldig ordentlig måte, men at det er viktig å understreke at disse utøverne sier at de ikke har dopet seg.

– Det er ikke snakk om doping det man gjør i gråsonen. Det er ikke ulovlig. Det er helt kurante ting som likevel har en prestasjonsfremmende effekt, sier Tangen og fortsetter:

– Dette er et tema vi absolutt har lyst til å gå videre med her på instituttet.

Ønsker å gjøre noe med det

Harald Tiedemann Hansen

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sier bruken av kortison og smertestillende er en kjent problemstilling.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

President i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann Hansen, sier han ikke er sikker på at alt som blir brukt er prestasjonsfremmende.

– Dette er en kjent problemstilling, ikke bare i sykkelsporten, men i hele idrettsverden. Det er ikke nødvendigvis noe dramatikk rundt bruk av kortison og smertestillende, Særlig kortison ønsker vi å få gjort noe med. Du skal ikke kunne sykle i konkurranse på ti dager, viss du bruker kortison. Det er noe Norges Cykleforbund har forplikta seg til å etterleve.

Sykkelpresidenten er glad for at unge syklister har endret holdninger.

– Sykkelsporten har vært i en dyp dal vi har forsøkt å jobbe oss ut av. Vi er glade for at sykkelutøvere ønsker seg det, og det er også eneste måten sykkelsporten kan få tilbake troverdigheten.