Drapssiktet politimann har fått sparken

Politimannen som er siktet for forsettlig drap etter hendelsen på Breviksbrua i august i fjor har fått sparken fra jobben. Han anker vedtaket.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Mannen som er siktet for forsettlig drap etter hendelsen på Breviksbrua i sommer, får ikke jobbe som politimann mer.

Foto: Overvåkingsbilde/politiet

Det opplyser politimester Rita Kilvær i Telemark politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag:

«Mandag 13.01.2014 avskjediget ansettelsesrådet i Telemark politidistrikt politimannen som ble siktet for forsettlig drap etter at Linn Madelen Bråthen ble funnet død lørdag 3. august.»

Falsk forklaring

Polititjenestemannen ble suspendert fra stillingen sin 13. august fjor.

Han ble først siktet for falsk forklaring. Den 16. august ble siktelsen utvidet til forsettlig drap. Linn Madelen Bråthen ble funnet død den 3. august ved Sandøya.

Det er foreløpig ikke kommet noen avgjørelse i denne saken, og Kilvær presiserer at avskjedigelsen ikke har noe med drapsmistanken å gjøre.

– Ansettelsesrådet mener at det at vedkommende har erkjent å ha forklart seg uriktig for politiet og sammenblandet polititjenesterollen og private forhold i seg selv er tilstrekkelig til å si at han ikke har den aktelse eller tillit som skal til for å være polititjenestemann, sier hun til NRK.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Kilvær om avskjedigelse

SE VIDEO: Rita Kilvær om avskjedigelsen av politimannen.

I pressemeldingen skriver politimesteren i Telemark videre:

«Avskjedigelsen er begrunnet i manglende samsvar mellom polititjenestemannens forklaring for politiet og de fakta som politiet har skaffet i etterkant, samt en sammenblanding av politirollen og private forhold. Etter ansettelsesrådets mening er polititjenestemannens handlinger og atferd egnet til å bryte ned den aktelse og tillit som er nødvendig for å inneha stilling som politibetjent.»

Kilvær utdyper videre at politimannen er avskjediget med hjemmel i tjenestemannsloven:

«En embetsmann eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjeneste viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.»

Les også:

Vil anke

Politimannens advokat, Arne Lie, kommenterer vedtaket slik:

– For det første er min klient skuffet over at politidistriktet har valgt å kjøre denne personalsaken på dette tidspunktet, før vi vet utfallet av riksadvokatens behandling av påtalespørsmålet. Man burde ventet til dette var avsluttet, sier Lie.

Lie sier videre at klienten hans ikke aksepterer vedtaket fra Telemark politidistrikt om avskjedigelse.

– Vedtaket vil bli påklaget til overordnet forvaltningsorgan, sier han.

– Tror du avskjedigelsen vil påvirke Riksadvokatens avgjørelse?

– Det føler jeg meg helt sikker på at den ikke kommer til å gjøre, sier Lie.

Selve saken mot politimannen ligger altså nå hos Riksadvokaten. Avgjørelsen ventes om ikke altfor lang tid.

Politihuset i Skien

Telemark politidistrikt ble gransket etter hendelsen. Spesialenheten for politisaker kom frem til at politidistriktet ikke utviste grov uforstand i tjenesten i denne saken.

Foto: NRK