Brukere gir rusbehandlingsklinikk stryk

– Dette var helt ræva. Borgestadklinikken kom dårlig ut av dette, sier leder av brukerråd.

Borgestadklinikken kommer dårlig ut i brukerundersøkelse

FÅR KRITIKK: Borgestadklinikken Blå Kors får kritikk av egne brukere i en brukerundersøkelse.

Borgestadklinikken, med avdelinger i Skien, Vennesla og Drammen, er landets største private rusinstitusjon. I en undersøkelse fra 2014 får klinikken dårligst score av alle behandlingstilbudene i landet.

Tommy Sjåfjell

Leder av Brukerrådet for Borgestadklinikken, Tommy Sjåfjell håper institusjon

Foto: Borgestadklinikken

– Jeg synes personlig at den undersøkelsen var helt ræva. Borgestadklinikken kom veldig dårlig ut av det, og dette er jo pasientenes erfaringer med hvordan det er å være innlagt, sier leder av brukerrådet for Borgestadklinikken, Tommy Sjåfjell.

Dårligst i landet

Undersøkelsen viser at brukerne er misfornøyd med behandlingen og behandlerne, miljøet og opplevd utbytte av behandlingen. Blant alle behandlingstilbudene i undersøkelsen havner Borgestadklinikken på bunnen i alle kategorier.

Brukerrådets leder tror det skyldes for få hender på jobb.

– Det har vært en utfordring med økonomien til Borgestadklinikken. Dette handler rett og slett om tilstedeværelse av personale sammen med pasientene, sier Sjåfjell.

Opplever at de er på oppbevaring

Ellen Sofie Øvrum, direktør Borgestadklinikken Blå Kors

Ellen Sofie Øvrum, direktør Borgestadklinikken Blå Kors synes det var leit å få undersøkelsen fra brukerne.

Foto: Tom Riis

– Dette var selvfølgelig ikke noe moro. Det er jo bakgrunnen for at vi sloss om mer midler. Vi har hele tida jobba med Helse Sør-Øst, og vi har visst at vi har hatt for få hender. Men vi har gjort det vi kan innenfor de rammene vi har, sier direktør ved Borgestadklinikken Blå Kors, Ellen Sofie Øvrum.

Pasienter sier at de opplever at det er mye dødtid på avdelingene, og noen opplever at de er på oppbevaring ved klinikken. Øvrum forstår dem.

– De opplevde det kanskje slik. For i 2014 var det mye dødtid og lite aktivitet. Men de opplever det ikke slik i dag. Vi har månedlige undersøkelser som viser noe annet, sier direktøren.

Ansatte flere

Borgestadklinikken Blå Kors

Borgestadklinikken Blå Kors i Skien

Foto: Anne Lognvik / NRK

Borgestadklinikken har allerede gjennomført en rekke tiltak for å møte kritikken.

– Vi har ansatt flere folk, blant annet en samhandlingskonsulent på hver avdeling som forbereder pasienten i forkant av innleggelse, vi har flere leger, økt fokus på brukermedvirkning, vi har etablert aktivitetsavdeling i Skien og vi har flere psykologer i behandlingen, forklarer Øvrum.

I november i fjor meldte NRK at Borgestadklinikken gikk mot et underskudd i 15-millionersklassen i år på grunn av mangel på tilskudd. Det førte til at klinikkens forhold til Helse Sør-Øst ble dårlig, siden de ikke fikk økt pasienttilskuddet.

I begynnelsen av april sa Borgestadklinikken opp avtalen med Helse Sør-Øst.

Spent på neste undersøkelse

Brukerrådets leder håper inderlig at institusjonen har tatt de dårlige resultatene på alvor og at neste undersøkelse viser bedring.

– De har gjort noen tiltak blant annet i forhold til aktiviteter for brukerne etter at denne undersøkelsen ble kjent. Jeg er veldig spent på resultatet av neste undersøkelse. Hvis ikke det blir en bedring har de store utfordringer framover, sier Tommy Sjåfjell.