NRK Meny
Normal

Advarer mot nye skadeflommer

Det økende regnet kan fra i ettermiddag føre til raskt stigende vannføring og mulighet for skadeflommer på Østlandet, advarer NVE.

NVE jobber i Drammenselva

NVE på jobb i Drammenselva, der det ventes en liten økning i vannføringen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat har onsdag ettermiddag sendt ut en melding med oppdatert flomvarsel.

Mulighet for skadeflommer

Meldingen gjelder fra onsdag ettermiddag til fredag, for områdene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold.

«Fra onsdag ettermiddag til og med fredag er det ventet stedvis mye nedbør sør på Østlandet. Mest nedbør er det ventet i varslingsområdet som ligger sør for Oslo onsdag,» skriver NVE.

«Dette vil kunne føre til raskt stigende vannføring og mulighet for skadeflommer i mindre sidevassdrag og bekker.»

Økning i vannstand

I Heddalsvatn og Norsjø er vannstanden onsdag morgen 1,5 meter og 0,8 meter lavere enn ved vanntoppen i forrige uke. Her ventes vannstanden å øke med 0,2 og 0,1 meter fra onsdag til torsdag. Dette tilsvarer en vannstand i Heddalsvatn på 16,5 moh og i Norsjø på 15,7 moh.

I Tinnsjøen er vannstanden omkring 191,6 moh.

Vannføringen i Skienselva ut av Norsjø er onsdag morgen ca 260 kubikkmeter i sekundet. Det ventes ikke at vannføringen vil øke til samme nivå som i forrige uke, da den nådde 1040 kubikkmeter i sekundet.

Til i morgen ventes det at vannstanden i Randsfjorden og Tyrifjorden vil holde seg omtrent på dagens nivå, i Randsfjorden 134,8 moh og i Tyrifjorden 64,6 moh.

I Drammenselva ventes en liten økning i vannføringen det første døgnet.

I nedre deler av Glomma er vannføringen minkende.

I Øyeren er vannskaden nå 102,2 moh. Det vil si 35 centimeter lavere enn i går. Vannstanden i Øyeren er ventet å avta i dagene fremover.

Økt fare for jordskred

Kraftige regnbyger vil enkelte steder føre til økt fare for jordskred. Noen steder er det også fare for utglidninger langs vassdrag i flomrammede områder.

NVE ber alle om å være oppmerksomme og varsle kommunen ved observasjoner av slike hendelser.