Hopp til innhold

– Stor betydning at kommunen hjelper

Nord-Fron kommune betaler husleie for flomoffer i Kvam, til tross for at kommunen ikke har erstatningsansvaret. Det betyr mye for de seks husstandene som er rammet.

Flommen på Kvam førte til store ødeleggelser i 2013
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det blir en stor lettelse for oss at kommunen forskutterer husleia. Det er snakk om forholdsvis store summer for oss som enkelthusholdning, sier Ove Andre Øybrekken.

Han er en av de seks huseierne som fortsatt ikke har fått bygd opp igjen huset sitt etter storflommen i Kvam i Nord-Fron i 2013.

– Samtidig er det en beskjeden sum i et kommunebudsjett. Det har stor betydning for oss, sier han.

Setter av 500.000 kroner

Formannskapet i Nord-Fron har vedtatt at kommunen skal bruke inntil 500.000 kroner på å dekke husleia for de som ikke får bygge opp igjen husene sine i Kvam før neste år. Det betyr rundt 10.000 kroner i måneden per husstand.

– Jeg mener at det bare er rett og rimelig at kommunen betaler husleia vår. Det er har de et moralsk ansvar for. Forsikringsselskapet har hele tiden vært klare på sine regler om at de ikke dekker husleie i mer enn to år, sier Øybrekken.

Etter storflommen i 2013 ble det innført bygge- og deleforbud i Kvam sentrum. Forsikringsselskapene har inntil nå betalt husleia for de dette gjelder, men har en to-årsgrense for slik dekning, og den går ut nå.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anbefalt at byggeforbudet bør gjelde inntil sikringsarbeidet er fullført.

Cornelia Alhovik foran sitt flomskadde hus

Cornelia Alhovik og mannen Ove Andre Øybrekken fikk dette huset ødelagt under flommen i 2013.

Foto: Ove Andre Øybrekken / Privat

Ikke kommunens ansvar

– Vi anser det ikke som kommunenes oppgave å dekke disse utgiftene. Vi oppfordrer forsikringsselskapene på det sterkeste om å dekke kostnadene til byggeforbudet er opphevet, sier Olav Røssum, ordfører i Nord-Fron.

Til tross for dette har de altså vedtatt å forskuttere husleia. Røssum håper at forsikringsselskapene vil ta regninga. Dersom de ikke gjør det vil kommunen søke om ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

Et av forsikringsselskapene som er involvert er Gjensidige. Og de mener de har tøyd seg langt. Informasjonssjef, Bjarne Rystad, sier de har betalt leie lenger enn de pleier og at de et sted må sette en strek. Rystad forteller at det ikke er aktuelt for de å betale leie lenger enn de har gjort.

Ordfører Olav Røssum (Sp) i Nord-Fron

Ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum (Sp), ønsker å hjelpe flomofrene.

Foto: NRK

Fortsatt byggeforbud

Nord-Fron kommune etablerte byggeforbudet i et område på begge sider av elva Veikleåa i Kvam sentrum etter flommen i 2013. Dette har i praksis betydd at de som mista husa sine i flommen, og som ønsker å bygge opp igjen innafor dette området, ikke har fått gjort dette.

Mye av flomsikringsarbeidet som gjennomføres av NVE er allerede gjort, men vil ikke ferdigstilles før tidligst i juni 2016. Det betyr at de rammede må vente nok et år før de kan ta fatt på byggearbeidene.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med de aktuelle forsikringsselskapene.

Flom i Kavm

Flere saker fra Innlandet