NRK Meny
Normal

– Redd hele fastlegeordningen vil rase

SELJORD (NRK): Leger vil ikke søke fastlegejobb hvis det ikke blir opprettet flere stillinger, sier kommuneoverlege Kine Jordbakke i Seljord. Kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger.

Kine Jordbakke

BEKYMRET: Kommuneoverlege Kine Jordbakke er redd det store presset på fastlegene vil føre til at hele fastlegeordningen raser sammen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er ingen unge leger i dag som vil bli fastleger, sier kommuneoverlegen.

Mange av de unge legene er kvinner. De synes arbeidsmengden blir for stor og har ikke lyst til å drive butikk. Noe man ifølge Jordbakke må for å jobbe som fastlege de fleste steder.

– Man er avhengig av å ha et visst antall pasienter for å tjene inn penger til husleie, helsesekretær og andre kostnader. Da kan det være lett å glemme at det er pasienten man er der for, sier hun.

I Seljord får fastlegene fastlønn og har et team av andre fagpersoner rundt seg. Kommuneoverlegen mener dette gir større fokus på pasienten og mulighet til å sette av lengre tid.

– Flere oppgaver

Fastlegeordningen ble etablert i 2001. Siden da er det ifølge kommuneoverlegen tilført stadig nye oppgaver til førstelinjen, altså fastlege og kommunene, uten at det blir flere fastleger.

– Arbeidsmengden blir for stor. I verste fall kan det føre til at ingen vil bli fastleger lenger, og da raser jo ordningen sammen, sier hun.

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng er partisekretær i Arbeiderpartiet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier mange fastleger har gått ut og sagt at man ikke klarer å få besatt stillinger som fastlege.

– Vi ser det i distriktskommuner, men begynner også å se det i byer, sier hun.

Stenseng forteller at fastleger, kommuner og ordførere er alvorlig bekymret.

– Vår bekymring er også at etter at samhandlingsreformen ble implementert er det gjort veldig lite for å rekruttere fastleger, sier hun.

– Trenger sterke fagmiljø

Hun sier partiet har fremmet konkrete tiltak i Stortinget om å styrke utdanningen for å rekruttere flere fastleger. De vil ha mer fokus på primærhelsetjeneste i legeutdanningen og også få flere utdanningsstillinger.

– Det har Høyre stemt ned, og vi har sett fint lite konkrete tiltak fra Høyre for hvordan de vil rekruttere fastleger. Det vi har sett fra Bent Høie er at han skyver ansvaret nedover til kommunene, og det er for enkelt, sier Kjersti Stenseng.

Solveig Sundbø Abrahamsen

Solveig Sundbø Abrahamsen er førstekandidat for Høyre i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / Nrk

Førstekandidat Solveig Sundbø Abrahamsen i Telemark Høyre synes kritikken fra Arbeiderpartiet er litt hul.

– Vi har gjort mye i forhold til primærhelsetjenesten allerede, men det Ap har rett i er at trykket på primærhelsetjenesten framover blir større, også på fastlegene, sier hun og fortsetter:

–​ Vi har levert en primærhelsetjenestemelding som sier noe om viktigheten av å ha store og sterke fagmiljø for å rekruttere også fastleger. For det må være attraktivt å være fastlege sier Solveig Sundbø Abrahamsen.