NRK Meny
Normal

– Skulle vært sprinkleranlegg i kirken

– Østre Porsgrunn kirke skulle allerede hatt sprinkleranlegg. Norsk Brannvernforening sier reglene kom for 20 år siden.

Brann Østre Porsgrunn kirke

– Kirken burde vært sprinklet, mener Norsk Brannvernforening.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Etter regelverket skulle Østre Porsgrunn kirke allerede hatt sprinkleranlegg. Det mener Norsk Brannvernforening.

Administrerende direktør Dagfinn Kalheim, sier reglene ble endret for 20 år siden, slik at kirkene skulle vært oppgradert til dagens standard.

Denne kirken burde vært sprinklet. Dette var en viktig kulturhistorisk bygning, og hadde stor økonomisk verdi. Her er det forskriftshjemler til å burde ha sikret bygget, sier han til NRK.no.

– Burde vært sikret for lengst
Dagfinn Kalheim

Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvernforening, sier at forskriftene sier helt klart at eier skal oppgradere eksisterende bygg.

Foto: Brannvernforeningen
Jon Erik Bergendahl

Leder ved forebyggende avdeling i brannvesenet i Porsgrunn, Jon Erik Bergendahl, sier Norsk Brannvernforening tar feil.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Da Østre Porsgrunn kirke brant ned natt til 11. april, var planen for sikring av kirken med sprinkleranlegg nesten klar. Penger til å installere anlegget var derimot ikke klare.

Kalheim mener at kirker som Østre Porsgrunn for lengst skulle vært sikret i henhold til regelverket.

– Forskriften om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier veldig klart at eier skal oppgradere eksisterende bygninger til dagens nivå.

– Dette er feil

Ved brannvesenet i Porsgrunn blar de gjennom regelverket. Leder ved forebyggende avdeling, Jon Erik Bergendahl, mener Kalheim tar feil.

– Hadde det vært så enkelt så hadde jo alt vært bra. Myndighetene har en nullvisjon om at denne type bygg ikke skal brenne ned. Likevel har ikke det gitt utslag i klare paragrafer som vi kan bruke, sier han til NRK.no.

I likhet med de fleste andre kommuner tolker Porsgrunn reglene annerledes enn Norsk Brannvernforening. En kartlegging gjort de siste to årene viser at bare ni prosent av alle landets kirker har sprinkleranlegg.

– Hadde det vært så klare henvisninger i lovverket til at kirker skulle vært sprinklet, er det litt rart at bare ni prosent av dem faktisk er sprinklet, sier Bergendahl.