NRK Meny
Normal

13 millioner til bedre fotgjengerfelt

SKIEN (NRK): Bypakka spytter inn millioner til å forbedre overganger for fotgjengere i Grenland. Til stor glede for Blindeforbundet, som mener det er mange utfordringer med dagens bybilde i Grenland.

Befaring

DELTE ERFARINGER: Mandag møttes Statens vegvesen region sør og Norges Blindeforbund avdeling Telemark, for å få kunnskap og innspill om hvordan man bør få til universell utforming i Grenland.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Det overordnede målet med Bypakka er å få flere til å gå, sykle og reise med buss. Hvis flere skal gjøre det så må det føles trygt, sier Kjersti Berg som er rådgiver ved avdelingen for areal og transport i Telemark fylkeskommune.

13 millioner er satt av til arbeid med trafikksikkerhet i Grenland i 2016. Det hele er en del av Bypakke Grenland, som ble endelig vedtatt i Fylkestinget i juni. Størsteparten av pengene skal gå til utbedring av fotgjengeroverganger.

Terje Weber

UTFORDRENDE: Fotgjengeroverganger uten varselfelt, ledelinjer og lys- og lydsignaler er utfordrende for mennesker som er svaksynte sier leder for fylkesavdelingen til Norges Blindeforbund Terje Weber.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Mandag møtte Berg, sammen med Statens vegvesen region sør, Norges Blindeforbund avdeling Telemark, for å få kunnskap og innspill om hvordan man bør få til universell utforming i Grenland.

Berg forteller at de har ønsket å involvere Blindeforbundet med flere, fordi fylkeskommunen ofte mangler erfaring når de planlegger og bygger.

– De som planlegger sitter ikke med den kompetansen de bør. Dermed tenker de rett og slett ikke på de praktiske utfordringene som for eksempel Blindeforbundet gjør, sier Berg.

Glad for at overgangene utbedres

Leder for fylkesavdelingen til Norges Blindeforbund, Terje Weber, er svært fornøyd med at det arbeides for bedre fotgjengeroverganger i Grenland.

Varselfelt

VARSELFELT: Slik ser et varselfelt ut. Det hjelper mennesker som har en synshemming slik at de blir varslet før de kommer til et utsatt sted i trafikken.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– På mange måter har det vært utfordrende å bevege seg for mennesker som har en synshemming i Grenland, forteller han.

Han peker på ting som mangel på ledelinjer, varselfelt og tilrettelegging.

– Det går på uvitenhet, folk tenker ikke på at svaksynte som skal bevege seg må ha en ledelinje å følge. Eller hvor vanskelig det er for en person å se hva som står på et skilt hvis det er plassert høyt oppe, sier Weber.

Prioriterer utsatte steder

I samarbeid med Statens vegvesen er det utformet en liste over prioriterte steder i Grenland hvor fotgjengeroverganger bør utbedres.

Fotgjengerovergang

UTBEDRES: Dette fotgjengerfeltet ved Arkaden i Skien er blant dem som skal utbedres i løpet av 2016.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Vi har sett på steder hvor det har vært registrert mange ulykker, samt steder hvor det er stor risiko for at det kan skje en ulykke. I tillegg har vi sett på antall overganger på stedet, forteller Berg.

Hun er likevel klar på at antall steder kan forandre seg, fordi det enda ikke er klart hvor mye hvert av stedene vil koste å utbedre.

 • Knut Morten Johansen held fram

  Statssekretær Knut Morten Johansen frå Skien er gjeve avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug. Han blir utnemnt på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Har gripe ein person

  Politiet har gripe ein person som dei meiner er gjerningspersonen frå ranet av Vitus apotek i Porsgrunn. Dei har funne medisinar som stammar frå apoteket. Personen vil bli køyrd i arrest for vidare oppfølging og etterforsking.

 • Knivran i Porsgrunn

  Vitus apotek i Jernbanegata i Porsgrunn er ranet av en person som truet de ansatte med kniv. Store politistyrker søker etter gjerningspersonen, og politiet ber om tips fra vitner som kan ha sett gjerningspersonen løpe fra stedet.

  Ran av Vitus apotek i Porsgrunn
  Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK
 • NRK vil bli i Porsgrunn

  NRK Telemark skal flytte fra Borgeåsen, og etablere seg på nytt i Porsgrunn. Eiendommen på Borgeåsen vil bli solgt, og NRK vil nå gå ut i markedet og søke etter nye lokaler sentrumsnært i Porsgrunn kommune. – Vi ser for oss økt regionalt samarbeid i åra framover, og Porsgrunns sentrale beliggenhet med gode kommunikasjonsmuligheter, er bakgrunnen for at vi velger å reetablere oss her, sier regionredaktør Heidi Pleym.

  Heidi Pleym
  Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK