Hopp til innhold

Krever strømstøtte til kollektivtrafikken - Sporveien varsler rasering av trikk og T-bane

Sporveien kan få en halv milliard kroner i økte strømutgifter neste år. Det kan få dramatiske konsekvenser for trikk og T-bane. Nå krever kollektivtrafikken strømstøtte i statsbudsjettet.

Sirin Stav og Olav Skinnes foran trikker på Jernbanetorget

VIL HA STRØMSTØTTE: Sirin Stav i Oslo og Olav Skinnes i Viken er glad kollektivtrafikken har kommet seg noenlunde helskinnet gjennom pandemien. Nå frykter de at strømkrisen kan føre til kutt.

Foto: Olav Juven / NRK

Kravet kommer fra kollektivselskaper landet rundt. Men det enorme strømforbruket til trikken og T-banen gjør at Oslo er i en særklasse.

I et verst tenkelig scenario beskriver Sporveien noe som i praksis vil være en rasering av dagens trikke- og T-banetilbud.

Halvering av avganger

Her forsvinner mellom 35 og 45 prosent av tilbudet på trikk og T-bane. 10-minutters-avgangene på trikken blir til 20-minutters-avganger.

Og de fleste T-baner vil bare kjøre hver halvtime.

– Det vi ser er at de skyhøye strømprisene får enorme konsekvenser for kollektivtilbudet, ikke minst for trikk og bane. Det sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

– T-banen i Oslo frakter flere reisende enn det jernbanen gjør i hele landet, så det vil være dramatisk.

– Her må regjeringen komme på banen og få på plass en støtteordning for kollektivtrafikken på samme måte som de stiller opp for husholdninger og bedrifter, sier hun til NRK.

MX3000 T-banen på Jernbanetorget i Oslo

T-BANEKUTT? Det kan bli lenger å vente på T-banen i Oslo.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fem ganger så dyrt

Det er Ruter som har bedt Sporveien regne ut hvor mye trikken og T-bane må kutte for å dekke økte strømkostnader krone for krone.

I svaret går det fram at skyhøye strømpriser i år vil gi dem en ekstraregning på 283 millioner kroner.

Neste år frykter de at strømsjokket vil bety 494 millioner kroner ekstra. Det er fem ganger så mye som i et normalår.

Konsekvensen blir beskrevet slik:

«For å justere produksjonen til et nivå som gir kostnadsdekning i 2023 til tross for økte strømkostnader, er det i grove trekk nødvendig med et nedtrekk på 35-45% av nåværende produksjon.»

Trikk og buss jernbanetorget

TRIKKEKUTT? Sporveien har laget et verste fall-scenario der trikken heretter bare skal ha 20-minutters-rute.

Ikke nok

Verste fall-scenarioet er lite sannsynlig. I forslaget til Oslo-budsjett setter byrådet nemlig av noe penger til å kompensere for økte strømpriser.

Men dette er ikke i nærheten av de summene Sporveien trenger.

– Da kan vi måtte stå foran kutt, men det må vi komme tilbake til, sier Sirin Stav.

– Så rutekutt kan bli en konsekvens?

– Det kan jeg ikke utelukke. Her må regjeringen stille opp.

Mistet en milliard over natta

Hun legger ikke skjul på at Oslo kommunes evne til selv å dekke økte strømkostnader fra bykassa ble dramatisk mindre i forrige uke.

Da ble det klart at regjeringens forslag om økt skatt på vannkraft vil koste Oslo dyrt i form av mindre utbytte fra Hafslund.

– Det gjør ikke situasjonen noe enklere at staten over natta tapper Oslo kommune for en milliard kroner, sier hun.

Selv om strømsjokket er verst for trikken og T-banen i Oslo, merker kollektivselskaper landet rundt de økte energiprisene.

Støtte fra hele landet

Kollektivtrafikkforeningen slutter seg derfor til kravet om energistøtte. Foreningen organiserer 15 fylkeskommuner og kollektivselskaper.

– Under pandemien ble det brukt milliarder av kroner på å holde kollektivtilbudet flytende. Det er bra, sier daglig leder i foreningen, Olov Grøtting.

– Med de ekstraordinære energiprisene vi nå har, er det helt nødvendig at staten kommer på banen med en støtteordning, slik vi hadde under pandemien, sier hun.

Viken-kutt allerede

I Oslo-området henger kollektivtrafikken tett samen. Viken fylke er bekymret både for trikken og T-banen i Oslo og for ekstrautgiftene til bussdrift i hele området.

Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), sier at stadig flere busser blir elektriske og at prisen på biogass og diesel har økt.

– Det drar energikostnadene til himmels, sier han.

Ruter har allerede kuttet i busstilbudet i gamle Akershus på grunn av inntektssvikt i kjølvannet av pandemien. Det kan bare være starten.

– Vi har ikke nubbesjans til å dekke det innenfor egne budsjetter. Konsekvensen kan bli et redusert rutetilbud, og det er det vi ønsker minst av alt, sier Olav Skinnes.

Oppdatert 4. oktober:

NRK har bedt Samferdselsdepartementet kommentere kravet om strømstøtte til kollektivtrafikken. Kommunikasjonsenheten svarer at det er Næringsdepartementet som har ansvaret for en slik eventuell strømstøtteordning til næringsliv og bedrifter, ikke Samferdselsdepartementet.