Hopp til innhold

Vil betale for Vækerø stasjon

Eierne av næringseiendom på Vækerø i Oslo tilbyr seg å betale for den nye stasjonen på Fornebubanen på Vækerø.

Å droppe stasjonen mellom Skøyen og Lysaker i Oslo vest er et av kuttene Oslo kommune vurderer etter milliardsprekken på banen. Prisen på stasjonen er om lag 400 millioner kroner.

– Stasjonen er en forutsetning for byutvikling på Vækerø, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom.

Han leder grunneierlaget som sitter på 170 dekar eiendom og har store planer for bolig, næring og rekreasjon på Vækerø. Jalland tror det er mulig å skaffe penger til å finansiere hele stasjonen.

– Vi jobber etter Fornebu-modellen hvor vi bidrar med penger pr. kvadratmeter vi får lov til å bygge, sier han.

Ifølge Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune er et grunneierbidrag på Vækerø juridisk problematisk fordi det ikke fins noen godkjent plan for byutviklingen. Det jobbes imidlertid for å få til en avtale med grunnneierne og søke staten om dispensasjon.

Fremtidig Vækerø stasjon på Fornebubanen
Foto: Fornebubanen