Hopp til innhold

Tryvann Vinterpark

Fylkesmannen mener utbyggingen av Tryvann Vinterpark vil gjøre anlegget for synlig.

Utsikt fra Tryvann

Et par skuer utover Nordmarka fra Tryvannskleiva.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Tryvann Skisenter A/S har store planer for utbygging av Tryvann Vinterpark og Wyller Multiarena for snøbrett, fristil og alpint.

Det er i første rekke utbyggingen på Tryvannstoppen fylkesmannen har motforestillinger mot.

– For synlig

Miljøvernavdelingen skriver i sin foreløpige vurdering:

"Det er svært uheldig at Tårnbakke II forutsetter at lysløypa ved Tryvann nedlegges. Ny bakke ligger meget eksponert til og vil bli svært synlig for brukere av marka nord for planområdet. Konsekvensene for friluftslivet blir store både med hensyn til at lysløypa forsvinner og eksponeringen innover i Marka."

Dessuten ber fylkesmannen om at alle nye bygge- og anleggstiltak vurderes nøye for i størst mulig grad å begrense inngrepene i marka.

Les: Krever svar om Tryvann-anlegg