Hopp til innhold

Sykehus-søksmål avvist – blir anket

Søksmålet der Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus saksøker staten er avvist av Oslo tingrett.

Aksjonen mener at reguleringsplanene for de nye sykehusene på Gaustad og Aker er ugyldige, blant annet på grunn av manglende miljøutredning.

Sykehusene på Gaustad og Aker skal erstatte Ullevål, som da blir lagt ned.

Redd Ullevål sykehus tok ut søksmål mot staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet i mars. Da hadde de samlet inn nærmere en million kroner til rettssaken.

Nå er det klart at Oslo tingrett avviser å behandle saken.

De begrunner det med at formålet til folkeaksjonen er å bevare Ullevål sykehus, ikke å ivareta miljø- og naturinteresser andre steder.

– Retten har konkludert med at Redd Ullevål sykehus ikke har rettslig interesse i å reise dette søksmålet, og at det dermed skal avvises, heter det i kjennelsen.

Leder for folkeaksjonen, Lene Haug, sier at saken blir anket til lagmannsretten og at det er feil faktum som ligger til grunn for kjennelsen i tingretten.

Denne uka har fem aktivister fra Redd Ullevål sykehus selv vært i retten som saksøkt. Årsaken er at de har nektet å betale en bot på 11.000 kroner hver for å hindre byggearbeidet på Rikshospitalet.

Redd Ullevål sykehus aksjonerer utenfor Ullevål
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB