Hopp til innhold

Helsehusene i Oslo: Nå skal sykepleiere slippe å vaske rom

Kritikken mot helsehusene har haglet fra flere kanter. Slik vil byrådet rydde opp.

Raymond Johansen og Marthe Scharning Lund foran inngangen til Ullern helsehus.

HELSEHUSPLAN: Raymond Johansen og helsebyråd Marthe Scharning Lund dro til omstridte Ullern Helsehus for å fortelle om den nye strategien.

Det har stormet rundt Oslos helsehus lenge. Ullern helsehus har vært i spesielt hardt vær.

NRK og andre medier har i en rekke saker fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og mangelfull bemanning ved helsehuset.

Nå legger byrådet fram sin plan for hvordan de skal rydde opp ved de fire helsehusene.

Det skjer etter to høringer der opposisjonen har hamret løs på byrådet for ikke å ha grepet inn.

I februar måtte helsebyråd Robert Steen gå av med en trussel om mistillit hengende over seg.

Mer spesialisering

Det viktigste svaret er økt spesialisering. Alle helsehusene skal ikke lenger gjøre litt av alt.

– Vi skal gi pasientene rett tilbud til rett tid, sier helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap).

Sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok hun turen til Ullern helsehus for å fortelle om den nye strategien.

– Hovedproblemet er at det er vanskelig å få tak i nok ansatte og at det kommer veldig syke pasienter hit, oppsummerer Johansen.

Inntil 80 nye årsverk

Mye av kritikken har handlet om at pasienter har blitt liggende uten å få hjelp på grunn av mangel på folk. Samtidig er det stor rift om fagfolk.

De 17 millionene som allerede er bevilget, har i stor grad gått til å ansette folk som avlaster helsepersonell.

For eksempel matverter og servicemedarbeidere.

– Sykepleiere og helsefagarbeidere har smurt mat, vasket rom og tatt imot besøkende, sier Scharning Lund.

Det skal de slippe nå.

– Nå får vi inn folk som skal ta vekk oppgaver fra helsepersonellet slik at de kan gi faktisk pleie og oppfølging til pasientene.

Den nye strategien har en prislapp på 60 millioner kroner i året. I tillegg gjøres de 17 krisemillionene permanente.

– Med den foreslåtte omorganiseringen og tiltak som ble satt inn i januar, vil helsehusene kunne styrkes med om lag 80 årsverk, anslår hun.

Alle typer pasienter

Koordinerende sykepleier Hanne Solum var en av dem som ønsket politikerne velkommen.

Ullern helsehus, Jeanett Vasskog og Hanne Solum tar imot Raymond Johansen og Marthe Scharning Lund.

ULLERN: Institusjonssjef Jeanett Vasskog og koordinerende sykepleier Hanne Solum tok imot byrådsleder og helsebyråd.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun forteller at helsehuset må ta imot alle typer pasienter:

  • Demente som vandrer rundt.
  • Pasienter med brudd som trenger trening og rehabilitering.
  • Pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og lindring ved livets siste fase.
  • Pasienter med psykiatriske diagnoser som ikke kan legges inn i spesialisthelsetjenesten.

– Det er ikke mulig å ha god nok kompetanse på alle disse fagfeltene, sier Hanne Solum.

Les også - Ikke send meg tilbake til Ullern Helsehus!

foto: privat

Sykere pasienter

Helsebyråd Marthe Scharning Lund beskriver de samme utfordringene som de ansatte kjenner på hver dag.

Veldig ulike pasienter oppholder seg ikke bare på samme helsehus, men også på samme avdeling.

Og pasientene er sykere enn før.

– Mye av det som tidligere ble gjort på sykehusene, skjer nå på helsehus, sier Scharning Lund.

På kort sikt er det mye å hente på en annen organisering, ifølge helsebyråden.

Hun vil nå at pasienter med likt sykdomsbilde får komme på samme avdeling.

– Da får de bedre oppfølging, det blir mer kvalitet og kompetanse, og det blir mer ro på avdelingene, sier helsebyråden.

– Teknologien må fungere

Egne mottaksteam skal sørge for at pasientene får riktig behandling på riktig sted.

Her skal også samarbeidet med bydelene bli mer systematisk. Det er de som tildeler plasser til pasientene som bor i bydelen.

Bemanningen skal styrkes på kveldstid. Ny teknologi skal også frigjøre tid til behandling av pasienter.

Det har vært eksempler på at teknologien ikke har fungert. Derfor blir de nye varslingssystemene testet i samarbeid med Oslobygg.

Les også Alvorlig feil på helsehus-alarmer

Lasse Qvigstad

– Torturkammer

Sykepleier Hanne Solum beskrev hvordan de ansatte ved Ullern helsehus har opplevd å stå i mediestormen.

– Det har vært veldig tøft. Da dette kom, brukte vi veldig mye tid på å trygge pasienter og pårørende på at de skulle få det bra her hos oss, sier hun.

Sykepleier Hanne Solum og helsebyråd Marthe Scharning Lund på Ullern Helsehus.

TØFT: Sykepleier Hanne Solum beskrev hvordan det har vært å stå i mediestormen.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun forteller at de ansatte følte de hadde lite å gå på før noen klaget eller truet med å skrive avisanlegg. Andre igjen ble positivt overrasket.

– Det var til og med en pårørende som sa at hun trodde dette var som et torturkammer, men at både hun og mannen som pasient hadde blitt ivaretatt på beste måte, sier hun.

Vet ikke om det er nok

På høringen i mars sa Raymond Johansen at han var rystet og sterkt berørt over de alvorlige forholdene. Han beklaget overfor pårørende og pasienter.

Les også Johansen beklager: – Rysta og sterkt berørt

Høring helsehus Oslo kommune Raymond Johansen og Marthe Scharning Lund.

Byrådslederen sier at de nye tiltakene åpenbart vil hjelpe, men at det er vanskelig å si om det er nok.

– Vi må innse at vi står i en situasjon hvor det ikke minst i Oslo blir mange, mange flere eldre over 80 år. Antall med demens kommer til å øke.

– Og det vi ser, er at folk som jobber innen helse og omsorg, blir i hvert fall ikke flere, sier han.

Flertall i bystyret

Hovedpunktene i planen har flertall i bystyret. Det bekrefter helse- og sosialpolitisk talsperson i Høyre, Hassan Nawaz.

Høring helsehus Oslo kommune 6

FORNØYD: Hassan Nawaz (H) sier han er glad byrådets tlltak er i tråd med det Høyre allerede har foreslått.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er ett år siden vi var vitne til den første alvorlige hendelsen ved helsehusene. Jeg er glad vi nå til syvende og sist får konkrete tiltak på bordet.

– Så er jeg glad tiltakene er i tråd med det Høyre foreslo i vår helsehusplan i januar, sier Nawaz.

Han trekker fram økt spesialisering, mer bruk av velferdsteknologi og styrket bemanning på kveldstid.

Høyres helsepolitiker frykter likevel at det ikke er nok. Han mener at det er grunn til se på en helhetlig omorganisering av hele eldreomsorgen i byen og viser til Brennpunkts avsløringer om hjemmetjenesten.