Hopp til innhold

Slik blir de nye bomtakstene

I dag ble politikerne enige om hvor mye du må betale når Oslo får over femti nye bomstasjoner i 2019. Bilistene må blant annet betale både inn og ut av bomringen.

Bomstasjon

FLERE BOMSTASJONER OG HØYERE TAKSTER: I dag ble partene enige om hvor mye du må betale når det om snaut to år kommer langt flere bommer i hovedstadsområdet.

Foto: nadir alam / nrk

Langt flere bilister enn i dag må betale bompenger i Oslo-området fra 1. mars 2019. Det kommer også flere bommer, blant annet på bygrensa fra Romerike og Follo og en ny, indre bomring i Oslo. Se flere detaljer under kartet lenger ned i artikkelen.

Anette Solli

Anette Solli (H) er fylkesordfører i Akershus.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Den største enkeltutfordringen, slik jeg ser det, har vært prisnivået samlet sett for dem som skal passere fra Akershus, inn til Oslo og hjem igjen, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) etter dagens møte.

Mer rettferdig

Bakteppet er «Oslopakke 3», den politiske avtalen mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten om finansiering av kollektivtiltak, veiprosjekter og gang- og sykkelveier i perioden 2017–2036.

– Hva er hensikten med alle de nye bommene, både på bygrensa mot Romerike og Follo, og inne i Oslo?

– Vi må rett og slett spre byrdene på flere. Vi gjør det slik for at ikke en mindre gruppe må betale en uforholdsmessig stor andel av de investeringene som skal gjøres, sier Solli, og får støtte fra Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Lan Marie Berg er sint på Veireno

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

– I dag er det rundt femti prosent av bilturene i Oslo som foregår uten betaling. Det er viktig at flere bidrar, sier Berg.

– Hva tenker du om de nye takstene man har kommet frem til i de ulike bomringene?

– Jeg er glad for at vi er blitt enige om en endring i bomsystemet. Det gjør at flere blir med og betaler, og at vi får en stor trafikkavvisningseffekt som gir bedre luft og mindre utslipp av klimagasser, sier Berg.

Slik blir takstene:

Lette kjøretøy fra 1. mars 2019

På bygrensa (kun mot Oslo)

I dagens bomring (hver vei)

Langs Ring 2 pluss armene (hver vei)

Normaltakst bensinbil

20

20

16

Rushtidstakst bensinbil

26

26

20

Normaltakst dieselbil

24

24

18

Rushtidstakst dieselbil

29

29

22

Normaltakst nullutslipp

5

5

4

Rushtidstakst nullutslipp

10

10

8

Fra 1. mars 2019 vil bompengekartet se slik ut:

Bompengekartet 2019
Foto: Statens vegvesen
 • Det settes opp nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum siden 2008.
 • Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2.
 • Det kommer to nye bompengearmer fra Ring 2 og utover for å fange opp tverrgående trafikk.
 • Det ene armen vil gå over Sinsen og Grefsen, den andre over Bryn.
 • Det blir toveis innkreving i dagens bomring, den nye indre ringen og i bompengearmene.
 • I bomstasjonene på bygrensa (Bærumssnittet) vil det fortsatt bare bli innkreving i retning Oslo.
 • Takstene i bomstasjonene på bygrensa blir de samme som takstene i én retning i hovedringen.
 • Takstene i den indre ringen og i bompengearmene blir noe lavere enn i hovedringen (ca. 25 %).
 • Det innføres en timesregel i dagens bomring, bomringen langs Ring 2 og i bompengearmene.
 • Det betyr at bilistene kun betaler én gang hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av én time.
 • Det innføres 20 prosent brikkerabatt fra 1. mars 2019. I dag er denne rabatten 10 prosent.
 • Nullutslippsbiler skal for første gang betale bompenger.

Dette betyr at en dieselbil i rushtiden som kjører fra Akershus og hvor som helst innenfor dagens bomring må ut med 87 kroner dagen uten brikkerabatt, kr. 69,60 med.

En bensinbil som kjører samme vei må ut med 78 kroner uten brikkerabatt og kr. 62,40 med rabatt.