Hopp til innhold

Sier nei til høyhus i Oslo sentrum

Riksantikvaren har reist innsigelse mot et høyhus på 102 meter på Lilletorget i Oslo.

Det er Entra Eiendom som har levert planforslaget for bygget.

– Dette prosjektet viser ikke en reell nedtrapping mot den historiske bebyggelsen nord og øst for planområdet, og det høye tårnet står i sterk kontrast til de historiske bygningene og byrommene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren mener at Oslo Plaza bør være «toppunktet» i høyhusklyngen rundt sentralstasjonen, og at byggehøydene bør trappes ned utover i området.

Høyhus rundt Oslo S har vært et tema som har vært oppe til debatt over lang tid, og Riksantikvaren har også hatt innsigelse til Oslo kommuneplan når det gjelder høyhusområdet ved Oslo S.

Riksantikvar Hanna Geiran

– Kan ikke klistre høyhus inntil Østbanehallen

Riksantikvar Hanna Geiran er kritisk til Oslo kommunes skyskraperplaner rundt Oslo S.

NRK anbefaler