Hopp til innhold

– Kan ikke klistre høyhus inntil Østbanehallen

Riksantikvar Hanna Geiran er kritisk til Oslo kommunes skyskraperplaner rundt Oslo S.

Riksantikvar Hanna Geiran

KRITISK: Riksantikvar Hanna Geiran vil begrense området der høyhus blir tillatt rundt Oslo S.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Her åpner Oslo kommune for høyhus på inntil 125 meter. Dagens Oslo Plaza er 109 meter høyt.

Riksantikvaren avviser ikke høyhus helt. Men de vil bare tillate dem på et begrenset areal på baksiden av Oslo S.

De sier blankt nei til å spre dem ut over et så stort område som forslaget til ny kommuneplan legger opp til.

Høyhus her vil svekke kvaliteten og verdien til viktige nasjonale kulturminner og kulturmiljøer, mener Riksantikvaren.

Oslo 20230719. Interiør og eksteriør av Basarhallene i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

KIRKERISTEN: Slik høyhusområdet er foreslått strekker det seg helt til Kirkeristen ved Oslo domkirke.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Må snurpes inn

– Området må snurpes inn, slår riksantikvar Hanna Geiran fast.

Hun står på Jernbanetorget og peker rundt seg. Først oppover Karl Johan.

– Det man risikerer, er at man får høyhus som står og lener seg inntil Oslo domkirke og den fredede Kirkeristen, som mange er veldig glad i.

– Også her ved Østbanehallen vil det kunne bli høyhus som klistrer seg innpå, sier hun.

Riksantikvaren er også kritisk til at planen åpner for høyhus ved operaen, helt opp til Storgata og i deler av Grønland øst for Akerselva.

Plankart utviklingsområde Oslo S

HØYHUS: I det mørkebrune området rundt Oslo S foreslås det å tillate 125 meter høye hus. Bjørvika nede i midten, Slottsparken oppe til venstre.

Foto: Plan- og bygningsetaten / Oslo kommune

Høyhus 12 steder

Prinsippvedtaket om å tillate 125 meter høye bygg rundt Oslo S ble gjort i bystyret i høst.

Detaljerte regler skal inn i Oslos nye kommuneplan. Den er på høring fram til 22. september, og det er den Riksantikvaren protesterer mot.

Ønsket om å tillate 125 meter rundt Oslo S bunner i klima. Å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunkter har vært et politisk mantra i mange år.

Oslo S er Norges i særklasse største kollektivknutepunkt.

Riksantikvaren har derfor respekt for ønsket om å strekke seg oppover.

– Men man må være oppmerksom på konsekvensene for områdene rundt. Det vil påvirke bymiljø og kulturminner i nærområdet.

– Å få en potensiell vegg av høyhus gjør noe med byen vår. Det ønsker vi å belyse, sier Hanna Geiran.

Østbanehallen med Posthuset

NÆR NOK: Riksantikvaren vil ikke ha høyhus nær den gamle Østbanestasjonen. Posthuset midt i bildet.

Foto: Olav Juven / NRK

Nei også i Nydalen

Høyhusplanene rundt Oslo S er ikke de eneste Riksantikvaren sier nei til. De protesterer også mot at Nydalen er pekt ut til å tåle 70 meter høye bygg.

Argumentet her er miljøet rundt Akerselva er anerkjent som et kulturmiljø av nasjonal interesse.

Selv om Nydalen er sterkt transformert, fins det fremdeles igjen et helhetlig kulturmiljø med bygninger som forteller om stedets industrihistorie.

Riksantikvarens innsigelse

I dag er byggegrensen 42 meter. Den 70 meter høye såkalte Vertikalen på Gullhaug Torg ble i sin tid godkjent til sterke protester.

Grunnen til at bystyret sa ja til et bygg som var i strid med 42-metersgrensen, var at Vertikalen ble definert som et «punkthus» eller «skulpturelt tårn».

Riksantikvaren mener at det bør bli med det ene.

– Det er vårt råd, sier Hanna Geiran.

Nydalen

VERTIKALEN: Riksantikvaren vil ikke ha flere høyhus ved Akerselva i Nydalen enn vertikalen på Gullhaug Torg.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Ikke overrasket

Kommuneplanen ble sendt på høring av det gamle byrådet.

Det er den nye byutviklingsbyråden James Stove Lorentzen (H) som skal legge planen fram for bystyret for endelig behandling.

Bilde av James Stove Lorentzen (H)

BYRÅD: Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen skal legge saken fram for bystyret.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Han viser til at fristen for innsigelser og protester er fredag og at alle innspill vil bli behandlet utover våren.

– Da er det naturlig å gå i dialog med Riksantikvaren om akkurat disse to innsigelsene, sier han.

– Har Riksantikvaren et poeng når de frykter at høyhusområdet rundt Oslo S blir altfor stort?

– Jeg kan se at de er bekymret for det. Det er ikke overraskende, for de har allerede uttalt seg om enkeltsaker. Å se på hele området er vi åpne for å diskutere, sier James Stove Lorentzen.

Les også Her er det plass til over hundre tusen boliger til

Oversiktsbilde Oslo sett fra Frognerseteren