Hopp til innhold

Sår tvil om Manglerudtunnelen

Oslos samferdselsbyråd vil ikke svare tydelig på om Manglerudprosjektet skal være et tunnelprosjekt. Byrådet ber om at staten ikke prioriterer dagens E6-planer.

E6 Manglerud

TUNGTRAFIKK: Tungtrafikken dundrer forbi blokkene på Manglerud. Ny tunnel vil fjerne støv, støy og eksos fra tusenvis av boliger i områdene Abildsø, Ryen, Manglerud og Høyenhall.

Foto: Olav Juven / NRK

Det får opposisjonen i bystyret til å ta fram storslegga.

Hallstein Bjercke (V)

HISTORISK: Det er enestående å be staten om ikke å prioritere et så viktig prosjekt i egen kommune, sier Hallstein Bjercke (V).

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det må være et helt enestående eksempel i norsk politisk historie at en kommune ikke ønsker at staten skal prioritere et så viktig prosjekt i sin egen kommune, sa Hallstein Bjercke (V) i spørretimen i siste bystyremøte.

Det er i forslaget til høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan byrådet ber staten om ikke å prioritere E6 Manglerudprosjektet i sin nåværende form.

– Skal barna i bydel Østensjø få ren og trygg luft å puste i, er vi helt avhengige av E6 Manglerudprosjektet. Manglerudtunnelen handler ikke om å bygge en vei, men å ta bort en vei, sa Venstres fungerende gruppeleder.

Mathilde Tybring-Gjedde

AVTALEBRUDD? Ifølge Mathilde Tybring-Gjedde (H) står det noe annet i NTP-uttalelsen enn i Oslopakke 3.

Foto: Olav Juven

Med i Oslopakke 3

Flere mente at det er særlig oppsiktsvekkende at byrådet sår tvil om Manglerudtunnelen når prosjektet ligger inne i Oslopakke 3. Oslopakke 3-avtalen ble offentliggjort fire dager før høringsuttalelsen om NTP ble avgitt.

– Er dette et eksempel på dobbeltkommunikasjon om Oslopakke 3 eller rett og slett et avtalebrudd få dager etter at forhandlingene var ferdig? spurte Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MGD) avviser at høringsuttalelsen bryter med Oslopakke 3-avtalen.

I det videre arbeidet med Manglerudprosjektet skal byutvikling og redusert behov for biltrafikk i Oslo vektlegges.

Revidert avtale om Oslopakke 3 for 2017-2036

Ifølge Berg er problemet med de foreliggende planene er at de gir kapasitetsøkning.

– Deler av E6 Manglerudprosjektet bidrar til økt biltrafikk. Derfor er vi veldig tydelige på at vi vil prioritere de delene som fokuserer på økt byutvikling, så vi kan ha en klimavennlig byutvikling i Oslo og gode lokalmiljøtiltak for beboerne i Østensjø, svarte miljøbyråden.

Tunneler?

Manglerudprosjektet består både av en utbygging av dagens E6 mellom Klemetsrud og Ryen, en eller to tunneler mellom Abildsø og Ulven og ombygging av Ring 3.

Lan Marie Nguyen Berg

E18 OM IGJEN? Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er imot dagens planer for Manglerudprosjektet fordi det gir kapasitetsøkning for bilene.

Foto: CF-Wesenberg

Hvilke deler byrådet er imot, ville ikke Lan Marie Nguyen Berg gi NRK noe klart svar på utover at de prioriterer byutvikling og støyskjerming.

Også tunneler?

– Det kan være slike løsninger, og så ønsker vi ikke å ha en kapasitetsøkning, for vi skal jo redusere biltrafikken i byen.

Men vil dere ha tunnel under Manglerud?

– Her er vi opptatt av at de løsningene vi finner ikke bidrar til økt biltrafikk og samtidig bidrar til at vi får god byutvikling og potensial for økt boligbygging i området. Akkurat hva som er løsningene her kan ikke jeg si. Jeg er ikke veiplanlegger.

Men du sår jo tvil nå om at dette faktisk skal være et tunnelprosjekt?

– Nei. Det jeg sier at jeg vil ikke forskuttere hva som blir de gode løsningene. Noen av delene av utbyggingen vil kunne trenge lokk eller tunnel for å kunne realisere boligutbyggingen, men det er ikke mitt ekspertisefelt, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Manglerudprosjektet

Slik presenterer Statens vegvesen Manglerudprosjektet. Etappe 1 er ny vei i dagen fra Klemetsrud til Ryen (gul strek). Den stiplede linjen er selve tunnelen.

Grafikk: Statens vegvesen