Hopp til innhold

Riksantikvaren mener nybygg på Grønland er for høyt

Dette er andre gang Riksantikvaren reiser innsigelse mot planforslagene for kontorbygget eiendomsselskapet Entra ønsker å bygge.

Entra vil ha et 102 meter høyt bygg på Vaterland i Oslo.

Innsigelsen kommer nå etter det reviderte planforslaget, skriver Estate nyheter.

I et brev til Plan- og bygningsetaten skriver Riksantikvaren at de planlagte høydene er i konflikt med nasjonale og vesentlige, regionale kulturmiljøinteresser.

Høyhus Vaterland
Foto: Henning Larsen / Vivid visuals

NRK anbefaler